Narzędzia:

26 lipca 2012 r.

26.07.2012

Marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się w Senacie z polskimi ambasadorami i kadrą kierowniczą Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Szefowie polskich placówek dyplomatycznych za granicą, a także przy organizacjach międzynarodowych uczestniczą 23-27 lipca 2012 r. w Warszawie w corocznej naradzie ambasadorów.

Marszałek pogratulował polskim ambasadorom ich pracy w trakcie polskiej prezydencji, podziękował za wsparcie przy organizacji senackich wizyt zagranicznych na szczeblu marszałka i poinformował o międzyparlamentarnej polityce zagranicznej.

Podkreślił, że choć głównym zadaniem parlamentu jest praca ustawodawcza, a nie prowadzenie polityki zagranicznej, to nie oznacza, że parlamenty nie powinny się tym zajmować w ramach kontaktów międzyparlamentarnych. Zdaniem marszałka Senatu, najważniejsze są kontakty z sąsiednimi państwami: Rosją, Niemcami, Ukrainą, Czechami i Słowacją, a także z państwami UE. Senat, podobnie jak Sejm, ma kompetencje w zakresie oceny unijnych aktów prawnych. W Senacie ostateczną ocenę unijnych aktów przeprowadza się na posiedzeniach plenarnych. W Sejmie dzieje się to na poziomie komisji. Odnosząc się do polskiej prezydencji, marszałek przypomniał, że także wymiar parlamentarny tej prezydencji odniósł znaczący sukces w kwietniu tego roku na konferencji w Warszawie. "Osiągnięte zostało porozumienie w sprawie kształtu Międzyparlamentarnej Konferencji ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Tym samym parlamenty narodowe zyskały instrument monitoringu i kontroli wspólnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony. Konsensusu w tej kwestii [skład i liczebność delegacji] nie udało się osiągnąć dwóm poprzednim prezydencjom" - powiedział marszałek.

Podkreślił, że wielką wagę przywiązuje do stosunków bilateralnych osłabionych, jego zdaniem, po wejściu do Unii. Zaznaczył, że Senat ma bardzo dobre kontakty z Niemcami - właśnie na zaproszenie marszałka wizytę w Polsce składa przewodniczący Bundesratu, a także z Rosją, a zwłaszcza z Radą Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej. Marszałek B. Borusewicz przypomniał, że w tym roku w Krakowie odbyło się już czwarte z kolei Forum Regionów Polska - Rosja. "Intencją Senatu jest wycofywanie się z organizacji tego forum, tak by stało się ono cyklicznym spotkaniem, organizowanym przez same regiony Rosji i polskie województwa" - powiedział marszałek.

Marszałek mówił także o polskiej obecności w krajach arabskich. Jego zdaniem wspieranie przez Polskę przemian demokratycznych umacnia pozycję Polski na arenie międzynarodowej i zwiększa szanse powodzenia działań w ramach Partnerstwa Wschodniego. Marszałek B. Borusewicz wskazywał na współpracę w ramach małego ruchu granicznego z Ukrainą jako pozytywny przykład wpływu na przyspieszanie przemian demokratycznych na Ukrainie. Jego zdaniem, wejście w życie takiej umowy z Białorusią, która czeka jedynie na podpis prezydenta Białorusi, przyniosłoby dobre rezultaty.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

8 października 2021 r.

Wizyta deputowanego Zgromadzenia Narodowego Socjalistycznej Republiki Wietnamu

6 października 2021 r.

Wizyta delegacji Senatu w Kijowie

5 października 2021 r.

Wizyta prezydenta Austrii