Narzędzia:

11–12 września 2013 r.

11.09.2013

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej wzięła udział w obchodach 15-lecia działalności Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii, a także w 35. sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, które odbyły się w Budapeszcie 11–12 września 2013 r.
11 września wicemarszałek Senatu spotkała się z przedstawicielami najbardziej aktywnych organizacji polonijnych i samorządów polskich na Węgrzech. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego Halina Csúcs, przewodnicząca Stowarzyszenia Katolików Polskich pod wezwaniem św. Wojciecha Monika Molnarné Sagun, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej ks. Karol Kozłowski, kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego Beata Mondovics, dyrektor Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej Ewa Maria Rónay i redaktor naczelna kwartalnika „Głos Polonii” Bożena Bogdańska-Szadai.
Przekazując pozdrowienia od marszałka Bogdana Borusewicza, wicemarszałek podkreśliła, że Polonia pozostaje w centrum zainteresowań Senatu, który pamięta także o Polakach żyjących na Węgrzech. Zwróciła uwagę na znaczenie budowania wzajemnych relacji polsko-węgierskich dzięki partnerstwu miast, poinformowała również o inicjatywie uczczenia wspólną uchwałą parlamentów Polski i Węgier Henryka Sławika w związku z przypadającą w 2014 r. 70. rocznicą śmierci tego wybitnego Polaka, który z narażeniem życia podczas II wojny światowej ratował polskich uchodźców na Węgrzech, także pochodzenia żydowskiego.
Przedstawiciele Polonii węgierskiej podziękowali za dotychczasową pomoc udzielaną przez Senat, m.in. za wsparcie odbudowy Domu Polskiego w Budapeszcie, remont budynku Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii oraz renowację siedziby Ogólnopolskiego Samorządu Krajowego.
Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej zapoznała się z obecną sytuacją i planowanymi działaniami organizacji polonijnych: Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema, Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha, Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Jana III Sobieskiego w Győr, Stowarzyszenia Polonia Nova, Klubu Polonia z Székesfehérvár, a także z działalnością Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego, Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej i Szkolnego Punktu Konsultacyjnego.
Drugiego dnia wizyty, 12 września, wicemarszałek Senatu otworzyła 35. sesję Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, zorganizowaną w ramach obchodów 15-lecia Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii. Odwiedziła też siedzibę Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech.
Program wizyty w Budapeszcie obejmował również złożenie wieńców pod tablicą pamięci Polskiego Komitetu Obywatelskiego ds. Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech w latach 1939–1944. Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej była także gościem w Domu Polskim i Polskiej Parafii Personalnej, zwiedziła polski kościół, konsekrowany w 1930 r. przez  prymasa Polski ks. kardynała Augusta Hlonda.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu RP przyjął Przewodniczącego Senatu Rumunii

Wojna w Ukrainie zdominowała rozmowę Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego z Przewodniczącym Senatu Rumunii Florinem Vasile Cîțu.

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją z wizytą w Irlandii

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją rozpoczął wizytę w Irlandii. Celem wizyty jest spotkanie z Polonią i Polakami mieszkającymi w Irlandii z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Spotkanie senatorów z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej

Senatorowie spotkali się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem. Dyskusję zdominowała strategia UE w obliczu wojny w Ukrainie.