Narzędzia:

6 lipca 2012 r.

06.07.2012

Członkowie Senackiej Polsko-Rosyjskiej Grupy Parlamentarnej spotkali się w Senacie z delegacją Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej, w skład której wchodzili członkowie Grupy ds. Współpracy Rady Federacji Rosji z Senatem RP. Rozmawiano m.in. o zmianie formuły nagrody "Ku spotkaniu", przyznawanej za działania na rzecz zbliżenia obu narodów, o planowanej w 2013 r. wizycie studyjnej senatorów w województwie warmińsko-mazurskim i obwodzie kaliningradzkim, a także o przyszłorocznym Forum Regionów Polska – Rosja.

Podczas pobytu w Polsce rosyjscy parlamentarzyści odwiedzili województwo wielkopolskie, gdzie odbyli szereg spotkań z władzami samorządowymi, przedsiębiorcami, zwiedzili fabrykę autobusów "Solaris". Spotkali się z przedstawicielami Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka", działającej na rzecz grup zaniedbanych społecznie i osób wykluczonych. Rosyjscy parlamentarzyści odwiedzili także Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie rozmawiali m.in. o potrzebie wymiany studentów. Goście złożyli kwiaty na cmentarzach żołnierzy radzieckich w Poznaniu i Wolsztynie.

Podczas spotkania w Senacie zastanawiano się nad rozszerzeniem formuły nagrody "Ku spotkaniu". Nagroda marszałka Senatu RP i przewodniczącego Rady Federacji Rosyjskiej, przyznawana "za działalność na rzecz zbliżenia obu narodów", została wręczona po raz pierwszy w 2011 r. Kapituła nagrody, w skład której wchodzą przedstawiciele Senackiej Polsko-Rosyjskiej Grupy Parlamentarnej i Grupy ds. Współpracy Rady Federacji Rosji z Senatem RP, zdecydowała, że pierwszymi laureatami nagrody w 2011 r. zostali kompozytorzy Krzysztof Penderecki i Andriej Eszpaj. Parlamentarzyści opowiedzieli się za utrzymaniem nagrody, ale zastanawiali się, czy nie nagradzać samorządów, wydawnictw i firm, które swoją działalnością przyczyniają się do zbliżenia obu narodów.

Mówiono także o przyszłorocznym Forum Polska – Rosja, które odbędzie się w Kazaniu i będzie poświęcone problemom kultury, nauki i oświaty. Parlamentarzyści rosyjscy pod wpływem spotkania z przedstawicielami Fundacji "Barka" zastanawiali się, czy kolejnego forum nie poświęcić problematyce społecznej i pomocy socjalnej.

Przewodnicząca Grupy ds. Współpracy Rady Federacji Rosji z Senatem RP Larisa Ponomariewa podziękowała za opiekę nad mogiłami żołnierzy radzieckich. Za niezwykle interesujące uznała spotkanie z przedstawicielami Fundacji "Barka", wizytę na Targach Poznańskich i w fabryce autobusów "Solaria". "Jeśli nasze wizyty pomogą w nawiązaniu kontaktów między regionami Polski i Rosji, to będziemy mieli przekonanie, że nasza praca nie poszła na marne" – powiedziała.

Senacka Polsko-Rosyjska Grupa Parlamentarna VIII kadencji została powołana 16 lutego 2012 r. W jej skład weszło 21 senatorów. Jej odpowiednikiem po stronie rosyjskiej jest Grupa ds. Współpracy Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej z Senatem RP.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

8 października 2021 r.

Wizyta deputowanego Zgromadzenia Narodowego Socjalistycznej Republiki Wietnamu

6 października 2021 r.

Wizyta delegacji Senatu w Kijowie

5 października 2021 r.

Wizyta prezydenta Austrii