Narzędzia:

9 września 2013 r.

10.09.2013

9 września 2013 r. wizytę w Senacie złożył premier Mołdawii Iurie Leanca. Witając gościa, marszałek Bogdan Borusewicz wyraził zadowolenie, że kryzys polityczny, jaki miał miejsce w Mołdawii wiosną 2013 r., został rozwiązany. Wyraził też nadzieję, że umowa o stowarzyszeniu Mołdawii z Unią Europejską zostanie podpisana podczas zbliżającego się szczytu UE w Wilnie. Marszałek Senatu przypomniał, że Mołdawia od kilku lat aktywnie uczestniczy w programie Partnerstwa Wschodniego, a stowarzyszenie tego kraju ze strukturami Unii będzie wspólnym sukcesem.

Premier Iurie Lanca zgodził się z opinią, że stosunki pomiędzy obydwoma państwami są bardzo dobre, chociaż - jak podkreślił - Mołdawia oczekuje rozwoju relacji gospodarczych. Po raz kolejny potwierdził wolę ścisłej współpracy z Unią Europejską w każdej dziedzinie.

Marszałek Bogdan Borusewicz potwierdził, że Mołdawia jest najbardziej zaawansowana w przystosowywaniu się do wymogów stawianych przez UE.

Podczas spotkania rozmawiano także o sytuacji wewnętrznej w Mołdawii. Marszałek Bogdan Borusewicz podziękował też rządowi tego kraju za wspieranie Polonii mołdawskiej, stwarzanie dobrych warunków do rozwoju kultury i języka polskiego. Premier Iurie Lanca powiedział, że rządowi zależy na tym, aby mniejszość polska - podobnie jak inne - mogła się duchowo i materialnie rozwijać. Zadeklarował, że jego kraj nadal będzie wspierać Polonię.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu RP przyjął Przewodniczącego Senatu Rumunii

Wojna w Ukrainie zdominowała rozmowę Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego z Przewodniczącym Senatu Rumunii Florinem Vasile Cîțu.

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją z wizytą w Irlandii

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją rozpoczął wizytę w Irlandii. Celem wizyty jest spotkanie z Polonią i Polakami mieszkającymi w Irlandii z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Spotkanie senatorów z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej

Senatorowie spotkali się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem. Dyskusję zdominowała strategia UE w obliczu wojny w Ukrainie.