Narzędzia:

19–23 sierpnia 2013 r.

23.08.2013

Na zaproszenie Senatu 19–23 sierpnia 2013 r. z wizytą studyjną przebywała w Polsce delegacja gruzińska. Gospodarzem i organizatorem tej wizyty w Małopolsce był przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Janusz Sepioł. W skład gruzińskiej delegacji wchodzili politycy, przedstawiciele urzędów odpowiedzialnych za przeprowadzenie tej reformy w Gruzji: przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Irakli Tripolski i Gia Jorjoliani, wiceminister rozwoju regionalnego i infrastruktury Tengiz Shergelashvili, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Kancelarii Premiera Irakli Melashvili i dyrektor gabinetu przewodniczącego parlamentu Beka Mikautadze.

Podsumowaniem pobytu w Polsce była dyskusja nad projektami ustaw wprowadzającymi reformę samorządową w Gruzji, zorganizowana przez Senat we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Gruzini są zainteresowani polskimi doświadczeniami dotyczącymi reformy samorządowej. Uczestnicy dyskusji zgodzili się co do potrzeby zreformowania istniejącego systemu. Wyrazili nadzieję, że m.in. dzięki takim wizytom uda się uniknąć błędów. Polscy eksperci, po zapoznaniu się z założeniami gruzińskiej reformy samorządowej, wskazali na konieczność sprecyzowania rozwiązań dotyczących finansowania samorządów. Ich zdaniem, ukształtowanie terytorialne Gruzji może nastręczać trudności w tworzeniu wspólnot. Podkreślali, że zakładany w projekcie ustawy tzw. samorząd obywatelski pozwoli mieszkańcom wpływać na zarządzanie na swoim terytorium. Wskazali jednocześnie, że aktywizacja społeczeństwa ma sens tylko wtedy, gdy obywatele zyskają instrumenty, by wpływać na decyzje. Przedstawiciele strony polskiej wyrazili gotowość do dalszych konsultacji, w szczególności nad zapisami legislacyjnymi. Zaoferowali też możliwość zorganizowania szkoleń i wizyt studyjnych dla przedstawicieli nowych jednostek samorządowych, którzy zostaną wyłonieni w wyborach.

W obradach „okrągłego stołu”, poświęconych gruzińskiej reformie samorządowej, wzięli udział m.in. prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek z Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Janusz Kot, burmistrz Gorlic Witold Kochan, b. poseł i wojewoda małopolski Stanisław Kracik oraz główny legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko.

Podczas wizyty goście zapoznali się z polskim modelem samorządu. W trakcie części teoretycznej wysłuchali wykładów, prowadzonych m.in. przez prof. Mirosława Steca z Fundacji na rzecz Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie oraz wicemarszałka Romana Ciepielę, poświęconych zasadom polskiego podziału terytorialnego; kompetencji i umocowania systemowego samorządów, ich finansowania.

Delegacja gruzińska przebywała w Dobczycach, gdzie miała okazję obejrzeć park przemysłowy. Burmistrz Dobczyc Marcin Pawlak opowiedział o wdrażaniu reformy samorządowej w Polsce oraz o sposobie działania jednostek samorządowych na przykładzie miasta i gminy Dobczyce. Zastępca burmistrza Paweł Machnicki przedstawił prezentację dotyczącą umocowania i roli gminy w regionie. Sołtys wsi Rudniki Marcin Adamski z kolei opowiedział, jak wygląda jego działalność w praktyce. Podczas spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące finansowania gminy, uprawnień sołtysów oraz ich roli w podejmowaniu decyzji dotyczących wsi wchodzących w skład danej gminy.

W Kościelisku delegacja spotkała się z przedstawicielami miejscowych władz i senatorem Ireneuszem Niewiarowskim – prezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów oraz z Robertem Baraniewiczem i Stanisławem Kaszykiem z tego stowarzyszenia. Omówiono znaczenie instytucji sołtysa dla tzw. samorządu wiejskiego, historię tego organu, umocowanie w obowiązującym prawodawstwie, prawa i obowiązki. Podkreślano zwłaszcza rolę sołtysów w aktywizacji miejscowej ludności. Gruzini byli szczególnie zainteresowani zasadami funkcjonowania funduszu sołeckiego.

Delegacja miała też okazję zapoznać się z działaniem powiatu i administracji powiatowej na przykładzie Nowego Sącza. Przedstawiciele Gruzji spotkali się ze starostą nowosądeckim Janem Golonką i z członkami rady powiatu. Gościł ich także burmistrz Gorlic Witold Kochan. Podczas spotkania skoncentrował się na opisaniu sposobu zarządzania miastem, m.in. nieruchomościami, przestrzenią publiczną i szkołami. Omówił ponadto kwestię pomocy społecznej prowadzonej w ramach kompetencji przez urząd miasta. Burmistrz przedstawił też nowatorskie rozwiązanie – tzw. budżet obywatelski. Projekty i zadania ujęte w budżecie miasta zatwierdzane będą bezpośrednio przez mieszkańców, w drodze głosowania.

Sołtys Stanisław Kaszyk zapoznał gruzińską delegację z działaniami Stowarzyszenia „Lokalna grupa działania”, które realizuje wiele projektów rozwojowych, szkoleniowych oraz kulturalnych na terenie Beskidu Gorlickiego. Dodatkowo organizuje wizyty studyjne w miastach partnerskich i podejmuje współpracę z partnerami z całej Unii Europejskiej. Opracowuje też strategie rozwoju obszarów wiejskich.

Podczas wszystkich spotkań mówiono o kwestiach związanych z ordynacją wyborczą, zawiązywaniem koalicji i politycznymi uwarunkowaniami zarządzania w jednostkach samorządowych.

W czasie kolejnego spotkania marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa przedstawił delegacji między innymi strategię rozwoju regionu małopolskiego. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Marcin Kubiak przypomniał natomiast dotychczasową współpracę polskiego rządu z Gruzją i projekty wspólnie zrealizowane do tej pory, mające na celu wzmocnienie gruzińskiej polityki regionalnej. Zadeklarował, że jego resort jest gotowy do dalszej współpracy.

Wizyta była drugą częścią programu konsultacji zapoczątkowanych podczas wizyty oficjalnej w Polsce przewodniczącego Parlamentu Gruzji Davida Usupashvilego. Pierwsza część konsultacji odbyła się z udziałem przedstawicieli Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP w Gruzji w maju 2013 r.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu RP przyjął Przewodniczącego Senatu Rumunii

Wojna w Ukrainie zdominowała rozmowę Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego z Przewodniczącym Senatu Rumunii Florinem Vasile Cîțu.

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją z wizytą w Irlandii

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją rozpoczął wizytę w Irlandii. Celem wizyty jest spotkanie z Polonią i Polakami mieszkającymi w Irlandii z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Spotkanie senatorów z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej

Senatorowie spotkali się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem. Dyskusję zdominowała strategia UE w obliczu wojny w Ukrainie.