Narzędzia:

10 lipca 2013 r.

10.07.2013

Senatorowie z Komisji Spraw Zagranicznych spotkali się z delegacją Grupy Przyjaźni Francusko-Polskiej Senatu Republiki Francuskiej. Jak zaproponował przewodniczący grupy senator Jean-Pierre Leleux, podczas spotkania chciałby rozmawiać m.in. na temat przyszłości Trójkąta Weimarskiego, a także zapoznać się ze stanowiskiem polskich senatorów w sprawie Arabskiej Wiosny i francuskiej interwencji w Mali. Jego zastępca senator Jean Besson zwrócił natomiast uwagę na ożywienie stosunków polsko-francuskich, którego wyrazem były wizyta prezydenta Republiki Francuskiej François Hollande’a w Polsce i jego wystąpienie przed parlamentem RP. Senator opowiedział się za współpracą w ramach Trójkąta Weimarskiego. Służy ona, jego zdaniem, niwelowaniu silnej pozycji Niemiec w Europie.

Senator Bogdan Klich poinformował, że podczas spotkania w Paryżu w czerwcu 2013 r. delegacji komisji obrony Sejmu i Senatu RP z komisjami obrony Zgromadzenia Narodowego i Senatu Republiki Francuskiej przyjęto wspólne oświadczenie dotyczące przyszłości NATO i przesunięcia polityki amerykańskiej w kierunku regionu Pacyfiku i Azji Wschodniej. Mówiąc na temat relacji między Unią Europejską a Rosją, senator Bogdan Klich podkreślił dobrą współpracę w zwalczaniu piractwa, handlu narkotykami i terroryzmu, przy jednoczesnym braku porozumienia w sprawie tarczy antyrakietowej. Zaznaczył też, że Gruzja i Ukraina znajdują się w kluczowym momencie swojej historii. Na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w listopadzie 2013 r. ma zostać podpisana umowa stowarzyszeniowa Unii Europejskiej z Ukrainą, a w listopadzie 2014 r. zostaną zakończone negocjacje w sprawie umowy stowarzyszeniowej z Gruzją. 

Odpowiadając na pytanie wiceprzewodniczącej Grupy Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Senacie Francji Maryvonne Blondyn, dotyczące szpiegostwa informatycznego prowadzonego przez Stany Zjednoczone w Europie, senator Marek Borowski podkreślił, że problem ten wymaga debaty parlamentarnej na szczeblu europejskim z udziałem USA. Mówiąc o Arabskiej Wiośnie, senator Maciej Grubski wyraził nadzieję, że konflikt między Bractwem Muzułmańskim i nowym frontem społecznym w Egipcie zostanie zażegnany przez armię egipską. Podkreślił też znaczenie francuskiej interwencji w Mali, wymierzonej w islamskich bojowników.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu przyjął Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

Marszałek Senatu RP rozmawiał z ambasadorem Chin w Polsce o bieżących relacjach polsko-chińskich i roli parlamentów w kształtowaniu stosunków dwustronnych.

Marszałek Senatu spotkał się z ambasador Słowenii

Marszałek Senatu przyjął kończącą misję w naszym kraju ambasador Słowenii.

Rozmowa Marszałka Senatu RP z szefem MSZ Armenii

19 lipca br. prof. Tomasz Grodzki przyjął ministra spraw zagranicznych Republiki Armenii Ararata Mirzoyana, który wraz z delegacją złożył oficjalną wizytę w Polsce.