Narzędzia:

14 czerwca 2013 r.

14.06.2013

14 czerwca 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz wziął udział w XV Spotkaniu Stowarzyszenia Senatów Europy, które zorganizowano w Londynie. Podczas konferencji odbyły się 2 sesje. Tematem pierwszej były relacje między izbą wyższą a niższą parlamentu, drugiej zaś – senaty a wykorzystanie środków masowego przekazu. Podczas spotkania marszałek rozmawiał także z przewodniczącymi Senatów: Hiszpanii, Rumunii i Francji.

Marszałek Bogdan Borusewicz zabrał głos na temat relacji między izbą wyższą a niższą parlamentu. Przedstawiając relacje między polskim Sejmem i Senatem, mówił m.in. o różnicach w ich kompetencjach. Jak zaznaczył, na zależności między nimi ma wpływ także odmienny sposób wyłaniania obu izb. „Obie pochodzą z wyborów, tyle że do Sejmu posłowie są wybierani zgodnie z zasadą proporcjonalności w okręgach wielomandatowych na podstawie list kandydatów. Wybory do Senatu mają natomiast charakter większościowy i są przeprowadzane w jednomandatowych okręgach wyborczych” – powiedział marszałek. Jego zdaniem, nierównowaga kompetencyjna i odmienny sposób wyłaniania składu obu izb mają na celu zapewnienie skutecznego sprawowania władzy przy poszanowaniu zasad współczesnej demokracji deliberatywnej.

Podczas XV Spotkania Stowarzyszenia Senatów Europy marszałek Bogdan Borusewicz rozmawiał z przewodniczącym Senatu Hiszpanii Pią Garcią-Escuderem. Mówiono m.in. o stosunkach polsko-hiszpańskich, sytuacji międzynarodowej i współpracy. Marszałek Bogdan Borusewicz zaprosił przewodniczącego Pia Garcię-Escuderę do złożenia oficjalnej wizyty w Polsce. Jak podkreślił, Polska i Hiszpania prezentują zbliżone stanowiska w wielu kwestiach, m.in. polityki międzynarodowej. Oba kraje zainteresowane są sytuacją w Afryce Północnej i polityką wschodnią Unii Europejskiej. Popierają podpisanie porozumień stowarzyszeniowych z Ukrainą, mające nastąpić podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, w listopadzie 2013 r.

Przewodniczący Pio Garcia-Escudero podziękował za zaproszenie i zaprosił marszałka do złożenia wizyty w Hiszpanii. Podkreślił, że do końca kadencji hiszpańskiego parlamentu, wybranego w przedterminowych wyborach w 2011 r., pozostało 2,5 roku. Można zatem w tym czasie zdynamizować współpracę międzyparlamentarną. Wskazał na podobieństwa między obu krajami, potwierdził zainteresowanie Hiszpanii rozwojem wymiaru wschodniego (poparcie dla europejskich aspiracji Ukrainy) europejskiej polityki sąsiedztwa i przemianami „Arabskiej Wiosny”.

Spotkanie marszałka Bogdana Borusewicza z przewodniczącym Senatu Rumunii Crinem Antonescu rozpoczęło się od przekazania zaproszenia do złożenia oficjalnej wizyty w Polsce. Podczas rozmowy marszałek podkreślił, że stosunki polsko-rumuńskie są wzorcowe. Interesował się także kwestią reformy samorządowej, przeprowadzanej w Rumunii. Poinformował przewodniczącego o polskiej reformie samorządowej i wyraził gotowość podzielenia się naszymi doświadczeniami w tym zakresie. W celu zintensyfikowania współpracy parlamentarnej zaproponował wizytę roboczą przewodniczącego komisji administracji Senatu Rumunii w Polsce.

Podczas spotkania z przewodniczącym Senatu Francji Jean-Pierrem Belem marszałek Bogdan Borusewicz wskazał na bardzo dobre relacje między obu krajami. Politycy wyrazili zadowolenie ze współpracy w wymiarze parlamentarnym, czego przykładem mogą być planowane na koniec czerwca 2013 r. w Paryżu wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej Sejmu i Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego i Senatu Francji, a także lipcowa wizyta w Polsce delegacji Grupy Przyjaźni Francusko-Polskiej. Zapraszając przewodniczącego Senatu Francji do złożenia wizyty w Polsce, marszałek zaproponował ostatnią dekadę maja 2014 r., kiedy planowane są polsko-francuskie uroczystości z okazji 280. rocznicy śmierci Louisa Roberta Hippolyte de Bréhan hrabiego Pléla, który oddał swoje życie w imię sojuszu polsko-francuskiego.

Stowarzyszenie Senatów Europy zrzesza drugie izby parlamentów 15 państw europejskich. Spotkania na szczeblu przewodniczących izb odbywają się od 2000 r. przynajmniej raz w roku. Senat RP był gospodarzem VI spotkania w 2004 r. i Nadzwyczajnego Spotkania w 2009 r.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu przyjął Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

Marszałek Senatu RP rozmawiał z ambasadorem Chin w Polsce o bieżących relacjach polsko-chińskich i roli parlamentów w kształtowaniu stosunków dwustronnych.

Marszałek Senatu spotkał się z ambasador Słowenii

Marszałek Senatu przyjął kończącą misję w naszym kraju ambasador Słowenii.

Rozmowa Marszałka Senatu RP z szefem MSZ Armenii

19 lipca br. prof. Tomasz Grodzki przyjął ministra spraw zagranicznych Republiki Armenii Ararata Mirzoyana, który wraz z delegacją złożył oficjalną wizytę w Polsce.