Narzędzia:

24 maja 2013 r.

24.05.2013

24 maja 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z grupą parlamentarzystów z Egiptu. Rozmawiano o polskich doświadczeniach w związku ze zmianą systemu polityczno-gospodarczego, jaka dokonała się w naszym kraju w ostatnim ćwierćwieczu. Jak podkreślił marszałek Senatu, sytuacja w Egipcie przypomina tę, jaka miała miejsce w Polsce w latach 1980–1981. Jego zdaniem, rewolucje dokonujące się w Afryce Północnej, obejmujące kraje arabskie, są kolejną falą powiewu wolności. Marszałek Bogdan Borusewicz przypomniał, że w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku upadły dyktatury w Ameryce Południowej, w latach osiemdziesiątych – w Europie Środkowowschodniej, a obecnie jesteśmy świadkami trzeciej fali wolności, która przepływa przez kraje arabskie. W opinii marszałka, te rewolucje pokazały, że wszędzie społeczeństwa oczekują wolności i demokracji. Nie przeszkadzają tym oczekiwaniom różnice religijne, światopoglądowe, historia czy usytuowanie geograficzne. Według marszałka Bogdana Borusewicza, wolność i demokracja stwarzają nowe wyzwania i problemy, które dotyczą m.in. zmian strukturalnych w gospodarce czy roli Kościoła w państwie.

Podczas rozmowy parlamentarzyści egipscy pytali o kompetencje polskiego Senatu i Sejmu, rolę Kościoła katolickiego, kwestie rozliczenia z dawnym reżimem. Jak podkreślali, zmiany w Polsce i Egipcie są bardzo podobne. „Wasze doświadczenia są nam potrzebne, aby zmieniał się nasz kraj” – mówili egipscy goście.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu przyjął Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

Marszałek Senatu RP rozmawiał z ambasadorem Chin w Polsce o bieżących relacjach polsko-chińskich i roli parlamentów w kształtowaniu stosunków dwustronnych.

Marszałek Senatu spotkał się z ambasador Słowenii

Marszałek Senatu przyjął kończącą misję w naszym kraju ambasador Słowenii.

Rozmowa Marszałka Senatu RP z szefem MSZ Armenii

19 lipca br. prof. Tomasz Grodzki przyjął ministra spraw zagranicznych Republiki Armenii Ararata Mirzoyana, który wraz z delegacją złożył oficjalną wizytę w Polsce.