Narzędzia:

12 czerwca 2012 r.

12.06.2012

Marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z prezydentem Włoch Giorgio Napolitano. Prezydent Włoch podkreślił, że podczas pobytu w Warszawie nie mógł nie odwiedzić Senatu, który odrodził się w wyniku odzyskania przez Polskę wolności i suwerenności. Powiedział, że włoski parlament składa się także z dwóch izb, a ich członkowie są wybierani w wyborach bezpośrednich. "Zastanawiamy się, czy nie zróżnicować izb, ale na razie nic nie zrobiono w tym kierunku" – stwierdził prezydent.

Marszałek B. Borusewicz przypomniał, że polski Senat odrodził się w 1989 r. Co jakiś czas pojawia się dyskusja na temat roli Izby w systemie parlamentarnym. Zdaniem marszałka, obecność Senatu w obecnym ustroju państwa ma pozytywne skutki. "W Polsce Senat jest potrzebny, choć można dyskutować na temat jego kompetencji i prerogatyw" – dodał marszałek B. Borusewicz. Zasugerował, że w ramach dyskusji nad reformą struktur Parlamentu Europejskiego warto się zastanowić nad powołaniem Senatu Unii Europejskiej. Zdaniem prezydenta G. Napolitano, to "skomplikowane". Według marszałka B. Borusewicza, rola senatów jako drugich izb parlamentów narodowych w Europie będzie wzrastać.

Rozmawiano także o kryzysie finansowym, który dotknął niektóre kraje Unii Europejskiej. Marszałek B. Borusewicz powiedział, że powstała sytuacja pokazuje słabość rozwiązań związanych ze wspólną walutą. Prezydent G. Napolitano podzielił opinię marszałka. Marszałek B. Borusewicz poinformował, że polski parlament przyjął ostatnio ustawę upoważniającą prezydenta RP do ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej w sprawie zmian art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, w których walutą jest euro. Pytany o ocenę sytuacji w Hiszpanii, prezydent Włoch stwierdził, że są powody do niepokoju, gdyż rozwój gospodarczy w tym kraju opierał się na sztucznym pobudzaniu sektora nieruchomości. W tym wypadku mówi się o "bańkach mydlanych". Był w to zaangażowany hiszpański system bankowy i obecnie widać tego skutki. Ostatnio zastosowano jednak radykalne środki, by uzdrowić system bankowy. Prezydent G. Napolitano podkreślił, że włoski system bankowy jest "zdrowy", a alarmy podnoszone przez prasę i firmy ratingowe są przesadzone. Prezydent Włoch dodał, że banki włoskie nie nabywały "toksycznych" papierów wartościowych ani obligacji. Jego zdaniem, jest możliwe przezwyciężenie kryzysu w strefie euro.

Podczas spotkania rozmawiano także o sytuacji w Egipcie, Libii i Tunezji.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

13 października 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z przewodniczącym Rady Narodowej Republiki Słowackiej

8 października 2021 r.

Wizyta deputowanego Zgromadzenia Narodowego Socjalistycznej Republiki Wietnamu

6 października 2021 r.

Wizyta delegacji Senatu w Kijowie