Narzędzia:

22 maja 2012 r.

22.05.2012

Marszałek Bogdan Borusewicz przyjął przewodniczącą Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej Walentynę Matwijenko, przebywającą w Polsce w związku z odbywającym się w Krakowie IV Forum Regionów Polska - Rosja. 

Podczas długiej, ponad półtoragodzinnej rozmowy, marszałek Senatu wyraził zadowolenie z dobrze rozwijającej się współpracy regionów Polski i Rosji, czego dowodem jest krakowskie IV Forum Regionów.

Przewodnicząca Walentyna Matwijenko podkreśliła, że polski Senat i Rada Federacji znalazły interesujący rodzaj współpracy, który okazał się nad wyraz skuteczny w nawiązywaniu kontaktów przez przedstawicieli samorządów obu krajów. Przewodnicząca zaproponowała poszerzenie współpracy m.in. o wymianę doświadczeń komisji parlamentarnych, dotyczących np. stanowienia prawa. Jak podkreśliła, współpraca międzyparlamentarna jest ważnym elementem budowania przyjaznych stosunków między obu państwami. Przewodnicząca Walentyna Matwijenko zaprosiła marszałka Bogdana Borusewicza do złożenia oficjalnej wizyty w Federacji Rosyjskiej.

Podczas spotkania nie unikano trudnych kwestii, które mają wpływ na relacje polsko-rosyjskie. Przewodnicząca Walentyna Matwijenko zwróciła uwagę na brak postępu w realizacji programu współpracy na pograniczu polsko-rosyjsko-litewskim. Marszałek Bogdan Borusewicz przedstawił natomiast polski punkt widzenia na takie niezałatwione sprawy, jak rehabilitacja oficerów rozstrzelanych w Katyniu, zwrot wraku samolotu, który uległ katastrofie pod Smoleńskiem czy wyjaśnienie historii "obławy augustowskiej" w lipcu 1945 r. Marszałek Senatu poruszył też kwestię utrudnień w swobodnej żegludze po Cieśninie Piławskiej oraz trudności, jakie strona rosyjska czyni polskim firmom transportowym przewożącym tranzytem towary za wschodnią granicę.

Przewodnicząca Rady Federacji zgodziła się z tezą, że polsko-rosyjskie dziedzictwo historyczne nie jest łatwe. Jak podkreśliła, wszyscy potrzebują prawdy historycznej. Jeśli idzie o katastrofę samolotu pod Smoleńskiem, stwierdziła, że przed zakończeniem śledztwa przez stronę rosyjską dowody rzeczowe nie mogą być przekazane Polsce. Dodała, że zakończy się ono w ciągu kilku miesięcy. Przewodnicząca Walentyna Matwijenko zapewniła, że pozostałe kwestie przedstawi odpowiednim władzom w Moskwie.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

13 października 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z przewodniczącym Rady Narodowej Republiki Słowackiej

8 października 2021 r.

Wizyta deputowanego Zgromadzenia Narodowego Socjalistycznej Republiki Wietnamu

6 października 2021 r.

Wizyta delegacji Senatu w Kijowie