Narzędzia:

10–11 maja 2012 r.

11.05.2012

Marszałek Bogdan Borusewicz złożył oficjalną wizytę w Republice Federalnej Niemiec. W skład delegacji wchodzili senatorowie: Dorota Czudowska, zastępczyni przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, Norbert Obrycki, wiceprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej, Helena Hatka i Bogusław Śmigielski, a także Władysław Bartoszewski, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego.

Podczas spotkań rozmawiano m.in. o sytuacji na Ukrainie i postępowaniu władz w Kijowie wobec byłej premier Julii Tymoszenko. Poruszano także tematy dotyczące sytuacji Polonii w Niemczech i stanu realizacji przez władze w Berlinie uzgodnień polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu z 2011 r. w sprawie wsparcia organizacji polskich.

10 maja marszałek Senatu spotkał się z prezydentem Joachimem Gauckiem i przewodniczącym Bundestagu Norbertem Lambertem. Jak powiedział po tych spotkaniach marszałek, zarówno prezydent Niemiec, jak i przewodniczący parlamentu są przeciwni bojkotowi meczów mistrzostw Europy w piłce nożnej, które będą rozgrywane na Ukrainie. Marszałek podkreślił, że jego niemieccy rozmówcy wyraźnie rozróżniają sprawę bojkotu wobec władz ukraińskich od wielkiego wydarzenia sportowego, jakim jest turniej EURO 2012.

Przewodniczący Bundestagu Norbert Lambert stwierdził natomiast, że „Ukraina oddala się od Europy”. Jak podkreślił, w żywotnym interesie Niemiec i Polski jest doprowadzenie do tego, aby Ukraina była bliżej Europy. Zdaniem przewodniczącego, leży to także w interesie całej Unii Europejskiej. W komunikacie wydanym przez Bundestag  przewodniczący Norbert Lammert stwierdził, że bojkot wydarzenia sportowego, jakim jest EURO 2012, nie byłby właściwym rozwiązaniem politycznego sporu, należy znaleźć inną drogę.

Tego samego dnia marszałek Bogdan Borusewicz odwiedził Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie rozmawiał m.in. z rektorem tej uczelni dr Günterem Pleugerem i spotkał się z doktorantami i stypendystami Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Polonoznawczych.

W Berlinie marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z niemiecką Polonią. Rozmawiano o sytuacji Polaków mieszkających w tym kraju, a także podsumowano stan realizacji przez władze niemieckie uzgodnień polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu, dotyczących wsparcia logistycznego i finansowego organizacji polskich działających we wszystkich landach. W 2011 r. po długich negocjacjach przedstawiciele rządów Polski i Niemiec podpisali oświadczenie w sprawie wspierania działalności organizacji polonijnych w Republice Federalnej. Dotyczyło ono m.in. utworzenia w Berlinie biura reprezentującego polskie organizacje, polskiego portalu internetowego, centrum dokumentacji w Bochum, a także ułatwienia Polakom dostępu do mediów i stworzenia lepszych możliwości nauki języka polskiego. Niestety, jak dotychczas, ustalenia polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu są realizowane z opóźnieniem. W niemieckim budżecie na 2012 r. Polonii zagwarantowano 50 tys. euro na jej biuro w Berlinie. Niestety, biuro wciąż jeszcze nie powstało. Problemem są także konflikty między organizacjami polonijnymi.

Drugiego dnia wizyty w Niemczech marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z przewodniczącym Bundesratu Horstem Seehoferem. Rozmawiał także z sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i pełnomocnikiem rządu federalnego ds. współpracy polsko-niemieckiej Cornelią Pieper, sekretarzem stanu w Ministerstwie Oświaty, Nauki i Kultury Sebastianem Schroederem oraz premierem Meklemburgii Pomorza Przedniego Erwinem Seleringiem.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu RP przyjął Przewodniczącego Senatu Rumunii

Wojna w Ukrainie zdominowała rozmowę Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego z Przewodniczącym Senatu Rumunii Florinem Vasile Cîțu.

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją z wizytą w Irlandii

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją rozpoczął wizytę w Irlandii. Celem wizyty jest spotkanie z Polonią i Polakami mieszkającymi w Irlandii z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Spotkanie senatorów z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej

Senatorowie spotkali się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem. Dyskusję zdominowała strategia UE w obliczu wojny w Ukrainie.