Narzędzia:

9 maja 2012 r.

09.05.2012

Marszałek Bogdan Borusewicz przyjął króla Norwegii Haralda V, przebywającego z oficjalną wizytą w Polsce. Podczas spotkania marszałek Senatu podziękował za opiekę nad cmentarzem wojennym w Narwiku oraz za pomoc społeczeństwa norweskiego udzielaną  Polakom w czasie stanu wojennego, a także za stworzenie naszym rodakom zamieszkałym w ostatnich latach w Norwegii dobrych warunków do życia. „Polacy mieszkający i pracujący w Norwegii czują się bardzo dobrze w tolerancyjnym i otwartym społeczeństwie norweskim” – podkreślił marszałek. Słowa podziękowania skierował również za utworzenie specjalnego funduszu, który jest przeznaczany w Polsce m.in. na inwestycje ekologiczne i odnowę zabytków. Z tych środków korzysta także Gdańsk. „Jest to pomoc bardzo doceniana przez polskie społeczeństwo” – podkreślił marszałek Bogdan Borusewicz.

Król Harald V wyraził zadowolenie, że środki z funduszu norweskiego są dobrze wykorzystywane i sprzyjają szybkiemu rozwojowi gospodarczemu Polski. Dodał, że wizyta delegacji norweskiej, w skład której wchodzą członkowie rządu, umożliwia budowanie współpracy, tym bardziej, iż – jak podkreślano – gospodarki obu krajów są komplementarne. Zgodzono się, że w wielu dziedzinach,  m.in. obronności czy gospodarki paliwowej, współpraca jest wzorowa. Jako przykład marszałek Bogdan Borusewicz wskazał na norweskiego partnera gdańskiej firmy „Lotos” przy eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej.

Podczas rozmowy poruszono także kwestie współpracy politycznej oraz militarnej w ramach NATO.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu RP przyjął Przewodniczącego Senatu Rumunii

Wojna w Ukrainie zdominowała rozmowę Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego z Przewodniczącym Senatu Rumunii Florinem Vasile Cîțu.

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją z wizytą w Irlandii

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją rozpoczął wizytę w Irlandii. Celem wizyty jest spotkanie z Polonią i Polakami mieszkającymi w Irlandii z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Spotkanie senatorów z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej

Senatorowie spotkali się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem. Dyskusję zdominowała strategia UE w obliczu wojny w Ukrainie.