Narzędzia:

26 kwietnia 2012 r.

26.04.2012

Wizytę w Senacie złożył premier Rady Państwowej Chińskiej Republiki Ludowej  Wen Jiabao wraz z delegacją. Gości  przyjął marszałek Bogdan Borusewicz. Podczas spotkania rozmawiano o rozwoju współpracy parlamentarnej, gospodarczej i kulturalnej między obu państwami.

Jak podkreślił premier Chin, w stosunkach polsko-chińskich bardzo ważną rolę odgrywają kontakty międzyparlamentarne, które przyczyniają się do rozwoju relacji na innych płaszczyznach. Wskazał na potrzebę budowania dialogu politycznego między organami ustawodawczymi obu państw. Chiński premier stwierdził, że Polska jest krajem przyjaznym, a relacje z naszym krajem określił jako „partnerstwo strategiczne”. Jak zaznaczył, dwustronne obroty handlowe wynoszą 13 mld dolarów i Chiny są zainteresowane dalszym rozwojem współpracy z Polską w dziedzinie gospodarczej, finansowej i kulturalnej.

W ocenie marszałka Senatu, stosunki polsko-chińskie są dobre. Jak poinformował, w polskim parlamencie działa polsko-chińska grupa parlamentarna, zrzeszająca wielu posłów i senatorów. Jego zdaniem, wskazuje to na duże zainteresowanie parlamentarzystów podtrzymywaniem stosunków polsko-chińskich. Wymiana międzyparlamentarna świadczy o tym, że parlament chce odgrywać ważną rolę w rozwoju partnerstwa między obu krajami.

Zdaniem premiera Chin, oba państwa znajdują się obecnie w ważnym momencie swojego rozwoju. Powinno to sprzyjać rozszerzaniu współpracy dwustronnej. Przypomniał także, że podczas trwającej obecnie wizyty doszło już do zawarcia ważnych  porozumień. Umowy o współpracy podpisały różne resorty i firmy. Premier Wen Jiabao wyraził nadzieję, że będzie to solidny fundament w rozwoju relacji między obu krajami.

Marszałek Bogdan Borusewicz wyraził przekonanie, że wizyta premiera Chin w Polsce nada impuls współpracy polsko-chińskiej we wszystkich dziedzinach. Dodał, że wizyta cieszy się dużym zainteresowaniem w naszym kraju. Premier Wen Jiabao podziękował polskiemu rządowi i parlamentowi za udaną wizytę.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

26 czerwca 2021 r.

Wizyta delegacji Senatu we Francji

25 czerwca 2021 r.

Wizyta wicemarszałka Michała Kamińskiego na Ukrainie

21 czerwca 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z prezydent Republiki Mołdawii