Narzędzia:

25–27 marca 2012 r.

28.03.2012

25–27 marca 2012 r. marszałek Bogdan Borusewicz złożył oficjalną wizytę w Omanie na zaproszenie Yahyi Manthariego, przewodniczącego Rady Państwa – izby wyższej parlamentu. Marszałkowi towarzyszyli m.in. przewodniczący senackich komisji: Budżetu i Finansów Publicznych senator Kazimierz Kleina, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Janusz Sepioł, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senator Michał Seweryński, a także podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bogdan, liczna grupa przedsiębiorców zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej, prorektorzy ds. współpracy międzynarodowej wyższych uczelni, przedstawiciele muzealnictwa i archeologii oraz Teatru Wielkiego w Warszawie.
Oman – leżący na Półwyspie Arabskim, graniczący z Arabią Saudyjską, Jemenem, Emiratami Arabskimi, oddzielony strategiczną cieśniną Ormuz od Iranu i utrzymujący dobre relacje z innymi państwami, m.in. Izraelem – to ważne państwo w regionie Bliskiego Wschodu. Odegrało pozytywną rolę w rozwiązaniu konfliktu w Jemenie. Oman jest krajem coraz bardziej otwartym. Prowadzone od lat reformy polityczne sprawiły, że obie izby parlamentu otrzymują coraz większe kompetencje, a państwo szybko się demokratyzuje. Oman jest krajem bezpiecznym i przyjaznym dla cudzoziemców, otwartym i tolerancyjnym. W miastach widać ład architektoniczny i dominujący styl arabski.
Polska delegacja spotkała się z przewodniczącym Rady Państwa Yahyą Mantharim. Przewodniczący przedstawił reformy gospodarcze i polityczne przeprowadzone w ciągu ostatnich lat przez sułtana Kabusa al Saida, przypomniał też historię stosunków polsko-omańskich. Wyraził nadzieję, że wizyta marszałka Bogdana Borusewicza przyspieszy realizację umów o współpracy, zwłaszcza w dziedzinie edukacji i zarządzania. Przewodniczący Yahya Manthari stwierdził, że wymiana handlowa, wynosząca ok. 40 mln dolarów, nie odpowiada ambicjom ani potencjałom obu państw. Jak mówił, "konieczne jest wskazanie przyczyn, dlaczego wymiana handlowa jest na tak niskim poziomie". Podkreślił, że Oman rozwija się bardzo intensywnie, przeżywa rozkwit polityczny i gospodarczy.
Marszałek Bogdan Borusewicz powiedział, że Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się państw Unii Europejskiej, otwartym na współpracę z Omanem. Senator Michał Seweryński podkreślił, że jest pod wrażeniem postępu, jaki nastąpił w Omanie w ostatnim dziesięcioleciu. Dodał, że komisje polskiego Senatu i Rady Państwa Omanu mają wiele wspólnych tematów do rozmów.
Marszałek Senatu przekazał przewodniczącemu Rady Państwa Omanu zaproszenie do złożenia oficjalnej wizyty w Polsce.
Delegacja Senatu wzięła też udział w otwarciu Polsko-Omańskiego Forum Biznesu, podczas którego zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą a Omańską Izbą Handlową. Towarzysząca marszałkowi Senatu grupa kilkunastu przedsiębiorców, zainteresowana współpracą z Omanem, realizowała oddzielny program. Przedsiębiorcy spotykali się z partnerami omańskimi, w kilku wypadkach rozpoczęli rozmowy dotyczące konkretnych projektów.
Podczas spotkania z minister szkolnictwa wyższego Omanu Rawyą Saud al-Busaidi omawiano współpracę z polskimi uczelniami wyższymi. Minister szkolnictwa podkreśliła, że władze Omanu przywiązują ogromną wagę do rozwoju nauki. W Omanie powstaną "miasteczka technologiczne". Jak mówiła minister, "w tej dziedzinie chcielibyśmy skorzystać z doświadczeń polskich". W pobliżu stolicy wkrótce powstanie naukowe "miasteczko medyczne". W trakcie realizacji tego projektu władze Omanu także chciałyby skorzystać z polskich doświadczeń. Minister szkolnictwa podkreśliła, że priorytetem Omanu jest również kształcenie studentów za granicą. Każdego roku sułtan Omanu przyznaje ponad 3000 stypendiów dla Omańczyków, którzy chcą zdobyć wyższe wykształcenie. Minister Rawya Saud al-Busaidi wyraziła wolę wysłania do polskich uczelni grupy młodych Omańczyków jeszcze jesienią 2012 r. Władze są zainteresowane studiami medycznymi, inżynierskimi i naukami ścisłymi. Minister zadeklarowała, że do końca czerwca 2012 r. zostanie podpisana umowa z Polską, usuwająca formalne przeszkody przy podejmowaniu Omańczyków w naszym kraju. Prorektorzy Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku Jacek Bigda i Politechniki Gdańskiej Andrzej Zieliński zgłosili gotowość przyjęcia studentów z Omanu.
Podczas spotkania na Uniwersytecie im. Sułtana Kabusa w Muskacie jego rektor wyraził nadzieję, że wizyta polskiej delegacji zapoczątkuje współpracę z wyższymi uczelniami w Polsce. Przedstawiciele polskich wyższych uczelni przeprowadzili rozmowy dotyczące współpracy, w tym także warunków podjęcia nauki przez studentów Omanu jeszcze jesienią bieżącego roku.
Następnie delegację Senatu przyjął minister spraw zagranicznych Omanu Yousuf bin Alawi bin Abdullah. Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że Oman jest położony w ważnym geograficznie miejscu – sąsiaduje m.in. z Jemenem, Iranem, Arabią Saudyjską, a niedaleko znajdują się Syria i Izrael. Minister Yousuf bin Alawi bin Abdullah zapoznał polskich polityków z obecną sytuacją międzynarodową z punktu widzenia Omanu. Podkreślił, że sułtanat - podobnie jak w przeszłości – podąża drogą budowania dobrosąsiedzkich relacji, gdyż są one gwarantem stabilności. Ta z kolei jest podstawą rozwoju gospodarczego. "Na tych filarach spoczywa strategia polityczna sułtanatu od 40 lat" - stwierdził minister. Dodał, że strategia polityczna jego kraju opiera się na bardzo ważnej zasadzie - wielostronnego dialogu z każdym zainteresowanym. Spory powinny być rozwiązywane poprzez dialog. Dlatego Oman ma przyjazne kontakty ze wszystkimi partnerami w świecie.
Senator Kazimierz Kleina podkreślił, że istnieje pilna potrzeba podpisania umowy o rozwiązaniach prawnych, pozwalających na zdynamizowanie wymiany handlowej pomiędzy obydwoma państwami. "Nie chcemy, żeby kontakty gospodarcze były hamowane na skutek braku przepisów" – stwierdził. Z kolei senator Michał Seweryński wyraził opinię, że wizyta polskiej delegacji świadczy o wzroście zainteresowania naszego kraju kontaktami z Omanem, a polityka tego państwa pozwala poszerzyć obszar współpracy. Wyraził też nadzieję, że kontakty te będą się rozwijać również na poziomie parlamentarnym.
Podczas spotkania w Radzie Konsultacyjnej (Madżlis Al-Szura), niższej izbie omańskiego parlamentu, jej przewodniczący Khalid Al Mawaly przedstawił senatorom drogę budowy demokracji w Omanie. Jak poinformował, reformy polityczne są prowadzone przez sułtana Kabusa od 40 lat w sposób wyważony, ale konsekwentny. Senator Michał Seweryński stwierdził, że Oman w krótkim czasie zdołał zbudować przedstawicielski system, co nie udało się innym krajom. Jak dodał, społeczeństwo omańskie może patrzeć z większą ufnością w przyszłość.
Następnie polską delegację przyjął minister handlu i przemysłu Omanu Ali bin Masoud bin Ali al Sunaidi. Marszałek Bogdan Borusewicz, zachęcając do współpracy gospodarczej, podkreślał, że Polska jest krajem stabilnym politycznie, a gospodarka - umocowana na mocnym fundamencie, czego wyrazem jest wzrost PKB, notowany nieprzerwanie od 20 lat. Marszałek wskazał, że skala wymiany handlowej między obydwoma krajami jest niewielka, zważywszy na ich potencjał. Marszałek Senatu przekazał ministrowi handlu i przemysłu Omanu zaproszenie od wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka do złożenia wizyty w Polsce.
Delegację Senatu przyjął również minister ds. dziedzictwa i kultury Haitham bin Tariq, który jest brany pod uwagę jako następca sułtana Kabusa. Minister przedstawił stan badań archeologicznych prowadzonych na terenie Omanu. Rozpoczęto polsko-omańskie rozmowy na temat kosztów badań, które mogły być kontynuowane przez polskich specjalistów. Dobrze zapowiada się współpraca kulturalna. Jeszcze w 2012 r. w nowo wybudowanej operze w stolicy kraju Muskacie z operą "Aida" wystąpi Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie.
Na zakończenie wizyty delegacja Senatu spotkała się z wicepremierem Fahdem bin Mahmoudem al Saidem, który kieruje pracami rządu omańskiego. Poinformował on, że strona omańska jest zainteresowana budową magazynów żywności, w tym przechowalni zbóż. Obecnie w budowie znajdują się 4 takie magazyny, a w planie są 3 kolejne.
Wizytę delegacji Senatu uważnie śledziły miejscowe media. Relacje z rozmów z najważniejszymi przedstawicielami rządu Omanu były codziennie publikowane w telewizji i prasie.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu RP przyjął Przewodniczącego Senatu Rumunii

Wojna w Ukrainie zdominowała rozmowę Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego z Przewodniczącym Senatu Rumunii Florinem Vasile Cîțu.

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją z wizytą w Irlandii

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją rozpoczął wizytę w Irlandii. Celem wizyty jest spotkanie z Polonią i Polakami mieszkającymi w Irlandii z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Spotkanie senatorów z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej

Senatorowie spotkali się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem. Dyskusję zdominowała strategia UE w obliczu wojny w Ukrainie.