Narzędzia:

16 marca 2012 r.

14.03.2012

W Paryżu odbyło się XIV Spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy, w którym wziął udział marszałek Bogdan Borusewicz. Przewodniczący drugich izb parlamentów dyskutowali m.in. na temat walki z międzynarodowym kryzysem gospodarczym i finansowym. Rozważali, jaką rolę mogą odegrać parlamenty w walce z kryzysem, czy istnieje funkcja nadzorcza parlamentów w zarządzaniu strefą euro. Zastanawiano się, jakie formy współpracy mają szansę przyczynić się do ożywienia wzrostu gospodarczego w Europie.
Marszałek Senatu zabrał głos w panelu "Jakie formy współpracy mogą przyczynić się do ożywienia wzrostu gospodarczego w Europie? Jaką rolę mogą odegrać parlamenty w poszukiwaniu rozwiązania kryzysu". Marszałek B. Borusewicz podkreślił, że obecny kryzys nie jest konsekwencją poszerzenia Unii. Przypomniał, że od końca lat dziewięćdziesiątych do 2008 r. wymiana handlowa między "starymi" a "nowymi" krajami UE wzrosła prawie trzykrotnie - ze 150 mld euro do 450 mld rocznie. Wzrost ten przyczynił się do poprawy konkurencyjności gospodarki unijnej na rynku globalnym. W opinii marszałka Senatu, na poszerzeniu UE zyskali zatem wszyscy. "Kryzys europejski jest chorobą unii monetarnej i gospodarczej. Ustanawiając wspólną walutę, nie przeprowadzono koniecznej integracji gospodarczej, i to zaniechanie zemściło się" - powiedział marszałek B. Borusewicz. Zdaniem marszałka Senatu, jeśli UE nie wykorzysta obecnego kryzysu finansowego do konsolidacji, to być może wyjdzie z niego, ale popadnie w kryzys strukturalny. Marszałek podkreślił, że pakt fiskalny, do którego przystąpiła Polska, to tylko kompromis. Przypomniał, że Polska ma kotwicę budżetową, uruchamiającą automatyczny reżym oszczędnościowy w chwili osiągnięcia długu publicznego w wysokości 55% PKB i to działa.
Mówiąc o roli parlamentów w poszukiwaniu odpowiedzi na obecny kryzys starego kontynentu, marszałek uznał za konieczne wzmocnienie i poszerzenie kompetencji budżetowych parlamentu. Zdaniem marszałka B. Borusewicza, interesujące jest stanowisko brytyjskiej Izby Lordów, która w obiektywny sposób diagnozuje powstałe problemy, zgłasza swoje uwagi i zastrzeżenia. Trudno je uznać za prorządowe. Komisja ds. Wspólnot Europejskich Izby Lordów opublikowała raport na temat kryzysu finansowego w strefie euro, w którym między innymi wyraża swój niepokój z powodu nieprzystąpienia do paktu fiskalnego przez Wielką Brytanię. "Wydaje się, że praca brytyjskich kolegów może być dla nas dobrym przykładem, iż mimo braku bezpośredniego przełożenia na decyzje rządowych decydentów parlamenty narodowe, a zwłaszcza izby wyższe mogą odegrać kapitalną rolę we wspólnotowym procesie dochodzenia do najlepszych rozwiązań" - powiedział marszałek Senatu.
Podczas spotkania w Paryżu marszałek B. Borusewicz złożył wiceprzewodniczącemu Senatu Belgii wyrazy współczucia z powodu wypadku belgijskiego autobusu, w którym śmierć poniosło 28 osób. Ponadto marszałek spotkał się z przewodniczącą Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej Walentyną Matwijenko i z wiceprzewodniczącym Senatu Włoch Vannino Chitim. W ambasadzie polskiej w Paryżu odbyło się spotkanie marszałka z przedstawicielami organizacji polonijnych.
Stowarzyszenie Senaty Europy powstało w 2000 r. Należą do niego Senaty 15 państw europejskich. Jego celem jest zacieśnianie więzi między parlamentami Europy, promocja dwuizbowości w ramach demokracji parlamentarnej oraz wzmacnianie europejskiej świadomości i tożsamości.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

1 sierpnia 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z premierem Nadrenii Północnej-Westfalii

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne

Delegacja Senatu uczestniczyła w VII Polsko-Hiszpańskim Forum Parlamentarnym, które odbyło się 29–30 lipca 2021 r.

22 lipca 2021 r.

Wizyta radcy Departamentu Stanu USA Dereka Cholleta