Narzędzia:

14 marca 2012 r.

14.03.2012

Wizytę w Senacie złożył wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier Janos Latorcai, którego przyjął wicemarszałek Jan Wyrowiński. Rozmawiano m.in. o konieczności ściślejszej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej i o sytuacji na Węgrzech.

W imieniu Senatu wicemarszałek J. Wyrowiński złożył życzenia społeczeństwu węgierskiemu z okazji przypadającego 15 marca święta narodowego Węgier. Z tej okazji w Sejmie otwarta została wystawa, ilustrująca wspólne rozdziały historii Węgier i Polski. Według wicemarszałka J. Wyrowińskiego, o bardzo dobrych stosunkach polsko-węgierskich świadczą nie tylko wspólna historia, ale także intensywne kontakty między politykami obu krajów, zbieżność stanowisk w wielu sprawach, m.in. w najważniejszych kwestiach agendy unijnej, a w szczególności w sprawie paktu fiskalnego, perspektywy finansowej, zarządzania strefą Schengen. Wicemarszałek dodał, że bardzo dobre rezultaty przyniosła współpraca w ramach prezydencji węgierskiej, a potem polskiej w tym samym roku. Podkreślił, że polskie władze wyraźnie dystansują się od krytycznych głosów środowisk opiniotwórczych na Zachodzie Europy i w naszym kraju, dotyczących sposobu przeprowadzania reform na Węgrzech. Wicemarszałek Senatu namawiał do podjęcia ściślejszej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. "Rozważamy w Senacie zorganizowanie debaty na temat osiągnięć tej grupy i jej przyszłości. Chcielibyśmy zaprosić do niej parlamentarzystów z Węgier, Czech i Słowacji" - powiedział wicemarszałek J. Wyrowiński. Jego zdaniem, ta współpraca może mieć istotne znaczenie w sprawach unijnych, bo lepiej słychać w Brukseli głos czterech państw członkowskich niż jednego.

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier podziękował za życzenia i podkreślił, że dobre relacje z przeszłości owocują obecnie dobrymi kontaktami. "Bez współpracy obu państw trudno byłoby o osiągnięcia w przyszłości" - podkreślił. Podziękował także za wsparcie Polski w okresie ostatnich ataków  na Węgry za prowadzone przez nich reformy. "Nie mamy łatwej sytuacji. Próbujemy bardzo zdecydowanie reprezentować interesy naszego państwa" - powiedział wiceprzewodniczący J. Latorcai. Przypomniał, że niedawno węgierski parlament podjął uchwałę wyrażającą podziękowanie polskiemu rządowi, narodowi i politykom za stanowisko w kwestii przemian na Węgrzech. Według wiceprzewodniczącego, Polska i Węgry powinny podjąć ściślejszą współpracę gospodarczą, zwłaszcza w zakresie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych. Zgodził się z wicemarszałkiem, że celowe jest wzmacnianie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, choć istnieją pewne napięcia między Węgrami a Słowacją, dotyczące mniejszości węgierskiej żyjącej na Słowacji.

Wicemarszałek J. Wyrowiński wyraził nadzieję, że problemy Węgier zostaną pomyślnie rozwiązane i kraj ten odzyska dobry wizerunek w Europie.

Węgierski polityk namawiał do współpracy w zakresie polityki rolnej, przemysłu przetwórczego, tak by podnieść poziom życia na obszarach wiejskich. Zaznaczył, że Węgrzy czują się pokrzywdzeni decyzją o wstrzymaniu wypłaty 495 mln euro z funduszu spójności od 2013 r. Według przewodniczącego węgierskiego Zgromadzenia Narodowego, zawieszono wypłatę środków, które miały służyć rozwojowi gospodarczemu, a przeznaczono je na potrzeby socjalne, a to wbrew interesom UE.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

18 maja 2021 r.

Marszałek Tomasz Grodzki wziął udział w debacie on-line z przedstawicielami Atlantic Council

10 maja 2021 r.

Konferencja Przewodniczących Parlamentów Państw Unii Europejskiej

5 maja 2021 r.

Wizyta delegacji Senatu w Wilnie