Narzędzia:

21 lutego 2012 r.

21.02.2012

Marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się z ministrem turystyki Egiptu Mounirem Fakhry Abdel Nourem. Podczas spotkania rozmawiano o podobieństwach i różnicach między demokratycznymi przemianami w Polsce i Egipcie. Poruszano także temat rozwoju turystyki wyjazdowej do Egiptu.

Marszałek Senatu zwrócił uwagę, że zmiany zachodzące w Egipcie są interesujące dla społeczeństwa polskiego z dwóch powodów. Po pierwsze, kraj ten zajmuje znaczącą pozycję w tym rejonie świata. Po drugie, do przemian takich Polacy mają pozytywny stosunek ze względu na własne nie tak odległe doświadczenia w walce o wolność. "Oczywiście, są podobieństwa między tym, co było 20 lat temu w Polsce, a tym, co dzieje się teraz w Egipcie. Jednak jest to inny czas i inny świat" – powiedział marszałek B. Borusewicz. Przypomniał, że szybkim przemianom politycznym w Polsce towarzyszyły problemy gospodarcze. Był to wtedy kraj zamknięty, a gospodarka rynkowa nie istniała. Przejście z gospodarki komunistycznej do rynkowej zostało okupione obniżeniem się jakości życia. Marszałek wskazał, że Egipt także przeżywa problemy gospodarcze, głównie związane ze zmniejszeniem się skali ruchu turystycznego. "Myślę, że na pewno sobie dacie radę. Stabilizacja w Egipcie oznacza też stabilizację w całym rejonie" – powiedział. Dodał, że Polacy wracają już do Egiptu, a dane statystyczne wskazują na stopniowe odwracane trendu spadkowego.

Marszałek B. Borusewicz przekazał delegacji egipskiej pozytywną opinię polskich obserwatorów z Europejskiego Centrum Solidarności na temat wyborów powszechnych w Egipcie. W opinii marszałka, najważniejsze jest to, że naród egipski wybrał swoich przedstawicieli i obowiązuje terminarz przekazywania władzy przez wojskowych cywilom.

Podczas spotkania minister Mounir Fakhry Abdel Nour podkreślił główny cel wizyty, czyli promocję Egiptu i jego sektora turystycznego w Polsce. Zaznaczył, że ważne jest także korzystanie z mądrości narodu polskiego, który potrafił wywalczyć sobie wolność. Minister przyznał, że widzi podobieństwa między transformacją ustrojową w obecnym Egipcie i Polsce z początku lat dziewięćdziesiątych. Świat wygląda już jednak inaczej, zasadnicze zmiany zaszły w dziedzinie technologii i komunikacji. Ponadto Polacy byli zjednoczeni, wiedzieli z kim walczą i o co, ku czemu zmierzają. Mimo podobieństw proces przejścia do demokracji w obu krajach jest zatem odmienny.

Jak stwierdził marszałek B. Borusewicz, "Są między nami różnice. Ale wspólne jest dążenie do wolności, a dla wolności najlepszą formą jest demokracja". W jego opinii, Egipt jest już "po drugiej stronie". "Niezależnie od tego, kto będzie rządził w Egipcie, pewne realia musi uszanować" – wyjaśnił. Jego zdaniem, Egipcjanie powinni zahamować spadek dochodu narodowego, stawiając właśnie na turystykę, politycznie zaś już sobie radzą.

Mówiąc o bieżącej sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie, marszałek Senatu wskazał na potrzebę dobrych relacji między Egiptem a Izraelem, co ma olbrzymi wpływ na pozostałe kraje regionu. Wyraził zaniepokojenie postępującą destabilizacją w Syrii, co również przekłada się na to, co dzieje się w innych krajach. Minister Mounir Fakhry Abdel Nour zauważył, że mówiąc o dobrych relacjach z Izraelem, należy pamiętać o przestrzeganiu praw Palestyńczyków. Wyraził też opinię, że sytuacja w Syrii prawdopodobnie nie będzie prędko rozwiązana i może mieć wpływ na kraje sąsiednie, np. na Liban.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

1 sierpnia 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z premierem Nadrenii Północnej-Westfalii

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne

Delegacja Senatu uczestniczyła w VII Polsko-Hiszpańskim Forum Parlamentarnym, które odbyło się 29–30 lipca 2021 r.

22 lipca 2021 r.

Wizyta radcy Departamentu Stanu USA Dereka Cholleta