Narzędzia:

26 listopada 2012 r.

26.11.2012

Wizytę w Senacie złożył wiceprzewodniczący parlamentu Republiki Mołdawii Vladimir Plahotniuc wraz z delegacją. Gości przyjął wicemarszałek Jan Wyrowiński. W spotkaniu uczestniczył wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii poseł Andrzej Halicki. Rozmawiano o aspiracjach unijnych tego kraju, a także o polsko-mołdawskiej współpracy gospodarczej.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński zapewnił gości, że Polska wspiera starania Mołdawii o wejście do Unii Europejskiej. Wyraził nadzieję, że jeszcze przed szczytem Partnerstwa Wschodniego w listopadzie 2013 r. Mołdawia podpisze traktat stowarzyszeniowy z UE. Wicemarszałek podkreślił, że oba nasze kraje mają bardzo dobre kontakty, o czym świadczy współpraca międzyparlamentarna - istnienie wspólnego zgromadzenia parlamentarnego i Polsko-Mołdawskiej Grupy Parlamentarnej. Wyrazem tych dobrych stosunków będzie wizyta prezydenta Bronisława Komorowskiego w grudniu 2012 r. w Kiszyniowie. W imieniu Senatu, który jest opiekunem Polonii i Polaków poza granicami, wicemarszałek Jan Wyrowiński podziękował władzom Mołdawii za tworzenie coraz lepszych warunków do życia i działalności Polakom zamieszkałym w tym kraju. Prężnie działają organizacje polonijne w Kiszyniowie i Bielcach. Wicemarszałek wyraził też zadowolenie ze współpracy gospodarczej. Podkreślił, że polskie spółki inwestujące w Mołdawii są bardzo z tego zadowolone, co, jego zdaniem, powinno zachęcić polskich przedsiębiorców do inwestowania w tym kraju.

Wiceprzewodniczący Vladimir Plahotniuc podziękował Polsce za wspieranie mołdawskich dążeń, za to, że nasz kraj jest współtwórcą Partnerstwa Wschodniego i lokomotywą rozszerzania UE na Wschód. Wiceprzewodniczący dodał też, że Mołdawia stara się naśladować Polskę, która jako jedyny kraj uniknęła ostatniego kryzysu dotykającego kraje UE. Pragnie także czerpać z naszych doświadczeń w drodze do struktur unijnych. Mołdawscy goście poinformowali wicemarszałka o tym, że ich kraj jest na dobrej drodze do podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE, zaawansowane są rozmowy na temat liberalizacji ruchu wizowego i strefy wolnego handlu.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński podkreślił pracę i zasługi polskich samorządów w uniknięciu kryzysu. Wskazał na możliwość współpracy między samorządami polskimi i mołdawskimi, a także na to, że jeszcze w tym roku w Mołdawii planowane jest otwarcie centrum informacyjnego dla władz lokalnych, finansowanego ze środków polskiej pomocy rozwojowej.

Politycy rozmawiali ponadto o sytuacji ekonomicznej Mołdawii, prowadzonych tam reformach gospodarczych, staraniach o zniesienie barier biurokratycznych w realizowaniu inwestycji i działalności gospodarczej. Wiceprzewodniczący parlamentu Republiki Mołdawii zaprosił delegację Senatu do złożenia wizyty w jego kraju.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

18 listopada 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z z komisarzem Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem

17 listopada 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z zastępcą-asystentem sekretarza stanu USA ds. europejskich i euroazjatyckich

9–10 listopada 2021 r.

Udział wicemarszałkini Senatu w Global Forum – Women Leaders