Narzędzia:

19–24 listopada 2012 r.

21.11.2012

Marszałek Bogdan Borusewicz złożył oficjalną wizytę w Pakistanie. W skład delegacji weszli przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senator Michał Seweryński i zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych senator Bogdan Klich. Delegacji towarzyszył także Bogdan Marczewski, doradca ministra obrony narodowej.

20 listopada 2012 r. marszałek Bogdan Borusewicz spotkał się przewodniczącym Senatu Sayedem Nayyerem Hussainem Bokharim. Podczas rozmowy przewodniczący nawiązał do wizyty jego delegacji w Polsce w 2011 r. i uznał ją za bardzo udaną. Następnie przedstawił system polityczny, w jakim funkcjonuje Senat Pakistanu, którego kompetencje określa konstytucja z 1973 r. Na przestrzeni lat parlamentowi odbierano część uprawnień na rzecz kolejnych prezydentów, ale przywrócono je po obaleniu dyktatury. Opisując zasady działania pakistańskiego parlamentu, przewodniczący Sayed Nayyer Hussain Bokhari zwrócił uwagę, że 4 miejsca w Senacie i 10 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym przeznaczono dla osób, które nie są muzułmanami. Ponadto 60 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym jest zarezerwowanych dla kobiet. Przewodniczący podkreślił, że Senat stanowi symbol federacyjnego systemu kraju, zasiada w nim równa liczba przedstawicieli każdego z pakistańskich regionów.

Przewodniczący Sayed Nayyer Hussain Bokhari zapewnił o szybkim rozwoju demokracji w Pakistanie. Zaznaczył, że oba kraje powinny aktywnie współpracować na arenie międzynarodowej, ponieważ mają podobne poglądy w wielu kwestiach. Podjął także temat współpracy gospodarczej między Polską i Pakistanem. Obecnie wartość wzajemnych obrotów handlowych przekracza 200 mln dolarów. W opinii przewodniczącego, istnieją możliwości dalszego rozwoju wymiany handlowej, zwłaszcza że Polskie firmy aktywnie inwestują w Pakistanie, m.in. w sektorze energetycznym. Przewodniczący pakistańskiego Senatu zapewnił, że jego kraj będzie wspierał polskie inwestycje.

Podczas rozmowy marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił znaczenie dyplomacji międzyparlamentarnej, którą należy rozwijać także dzięki jeszcze aktywniejszej współpracy Senatów Polski i Pakistanu – przede wszystkim poprzez kontakty komisji spraw zagranicznych i praw człowieka. Marszałek podkreślił duże znaczenie demokracji pakistańskiej, umacniającej się po okresie dyktatury wojskowej. Jak przypomniał, Polska otrzymała od Pakistanu zaproszenie do udziału w obserwacji nadchodzących wyborów w tym kraju. Poinformował też, że Senat będzie w tym uczestniczył w ramach misji Unii Europejskiej. Przewodniczący Sayed Nayyer Hussain Bokhari poinformował, że wybory odbędą nie później niż 17 maja 2013 r.

Marszałek Bogdan Borusewicz podjął też temat inwestycji polskich w Pakistanie i współpracy gospodarczej. Jako główną firmę inwestującą w tym kraju wymienił PGNiG. Wyraził nadzieję na zwiększenie wartości dwustronnej wymiany handlowej i inwestycji, co zależy jednak od poziomu bezpieczeństwa w Pakistanie. Marszałek nawiązał także do tragicznej śmierci polskiego geologa Piotra Stańczaka, pracującego dla "Geofizyki" Kraków, uprowadzonego i zamordowanego przez talibów w 2008 r. Przypomniał, że do tej pory sprawcy tej zbrodni nie zostali skazani. Marszałek Bogdan Borusewicz przyznał jednocześnie, że - w jego ocenie – w Pakistanie zwiększa się bezpieczeństwo i umacnia demokracja, co dobrze rokuje rozwojowi współpracy.

Marszałek Senatu uzyskał od swojego rozmówcy zapewnienie, że Pakistan zrobi wszystko, co w jego mocy, aby ukarać sprawców zabójstwa polskiego geologa. Przewodniczący Sayed Nayyer Hussain Bokhari przyznał, że jego kraj zmaga się z terroryzmem i ponosi z tego tytułu wiele strat. W wyniku walk i zamachów, zwłaszcza na granicy z Afganistanem, zginęło około 5000 wojskowych i około 30 000 cywilów.

Marszałek Bogdan Borusewicz wspomniał też o porozumieniu wojskowym, negocjowanym między Polską a Pakistanem. Miałoby ono dotyczyć współpracy wojskowej oraz przyczynić się do udostępnienia Polsce przez Pakistan tzw. południowego korytarza podczas planowanej operacji wycofywania wojsk polskich z Afganistanu. Przewodniczący pakistańskiego Senatu podkreślił, że wyprowadzenie wojsk musi zostać poprzedzone budową w Afganistanie silnych instytucji państwowych, takich jak policja, wojsko czy służba publiczna. Trzeba także prowadzić dialog na ten temat ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Podczas pobytu w Pakistanie 20 listopada 2012 r. delegacja Senatu spotkała się również z premierem tego kraju Rają Pervezem Ashrafem. Premier wyraził nadzieję, że obecna wizyta pomoże wznieść na jeszcze wyższy poziom dobre kontakty Polski i Pakistanu. Marszałek Bogdan Borusewicz wyraził zadowolenie z obecnego rozwoju wymiany handlowej. Zaznaczył jednak, że jej wartość nie wyczerpuje możliwości obu państw i należy starać się ją zwiększać. Premier Raja Pervez Ashraf zapewnił, że jego kraj stwarza bardzo dobre warunki inwestorom i przedsiębiorcom. Jak przekonywał, obraz Pakistanu jest inny niż ten przedstawiany przez media. Premier podkreślił, że bardzo ubolewa nad tragedią polskiego geologa i przywiązuje dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa, dlatego dąży do tego, aby zapewnić potencjalnym inwestorom jak najlepszą opiekę i ochronę. Premier zaznaczył, że jako państwo będące na pierwszej linii frontu walki z terroryzmem, Pakistan ponosi duże straty, dlatego bardzo zależy mu na stabilnej sytuacji w Afganistanie.

Na zakończenie rozmowy marszałek Bogdan Borusewicz zapewnił, że po powrocie do Polski, także podczas rozmów z mediami, będzie zachęcał do inwestowania w Pakistanie. Teraz jest na to dobry czas, zwłaszcza w kontekście wiosennych wyborów, w obserwacji których nasz kraj będzie uczestniczyć w ramach misji Unii Europejskiej.

Marszałek Senatu spotkał się także z pakistańskim ministrem prawa, sprawiedliwości i spraw parlamentarnych Farookiem Hamidem Naekiem. Jak poinformował po spotkaniu, rozmowa dotyczyła pomocy prawnej w związku z zamordowaniem polskiego geologa w 2008 r. Sprawa ta została skierowana do sądu wyższej instancji. Jak stwierdził marszałek, minister obiecał obserwować proces. Poinformował również marszałka, że sprawcy zbrodni przebywają poza granicami Pakistanu, ale będą nadal ścigani i – jeżeli tylko powstanie taka możliwość – zostaną doprowadzeni przed wymiar sprawiedliwości.

Marszałek Bogdan Borusewicz powiedział także, że jego rozmowa z ministrem dotyczyła ponadto współpracy wojskowej, która będzie konieczna przy wyprowadzaniu naszych wojsk z Afganistanu.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

18 listopada 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z z komisarzem Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem

17 listopada 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z zastępcą-asystentem sekretarza stanu USA ds. europejskich i euroazjatyckich

9–10 listopada 2021 r.

Udział wicemarszałkini Senatu w Global Forum – Women Leaders