Narzędzia:

10-15 listopada 2012 r.

13.11.2012

Oficjalną wizytę w Polsce, na zaproszenie marszałka Bogdana Borusewicza, złożyła delegacja parlamentu Australii z przewodniczącym Senatu Johnem Hoggem na czele.

13 listopada senatorów i członków australijskiej Izby Reprezentantów przyjął marszałek Bogdan Borusewicz. „Wszyscy opowiadamy się za dobrymi relacjami z Polską, choć reprezentujemy różne partie polityczne” – oświadczył przewodniczący John Hogg. Dodał, że wizyta w Polsce pozwala rozmawiać o wspólnych wartościach i wzmocnić relacje między obydwoma państwami. Zdaniem przewodniczącego Johna Hogga, we współczesnym świecie, w dobie nowoczesnych technologii, nawet odległość nie stanowi przeszkody w umacnianiu wspólnych wartości, w tym demokracji, i upowszechnianiu ich w innych krajach, zwłaszcza w rejonie Azji Południowo-Wschodniej.

Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że zwrócenie uwagi Australii na Azję jest zrozumiałe z uwagi na współpracę gospodarczą. Zauważył, że na demokrację otwiera się Birma, chociaż nie ma pewności, jak przebiegną zapoczątkowane zmiany w tym kraju. Marszałek zachęcał parlamentarzystów australijskich do aktywnego udziału we wspieraniu przemian demokratycznych w państwach azjatyckich.

Członkowie delegacji: senator David Bushby, deputowani Michael Danby, Sharon Grieson, John Murphy i Alby Schultz przedstawili potencjał gospodarczy regionów, które reprezentują w australijskim parlamencie. Podkreślali, że istnieją pola do współpracy m.in. w dziedzinie przetwórstwa węgla kamiennego, wydobycia gazu łupkowego oraz rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Jak zaznaczano, sprawy te będą omawiane podczas spotkań w ministerstwach gospodarki i ochrony środowiska.

Tego dnia marszałek Bogdan Borusewicz wręczył przewodniczącemu Senatu Australii Medal Wdzięczności, ustanowiony przez Europejskie Centrum Solidarności w podziękowaniu wszystkim obcokrajowcom, którzy wspomagali Polskę w walce o wolność i demokrację w latach osiemdziesiątych XX w. W uroczystości wzięli udział senatorowie Andrzej Person i Piotr Zientarski, działacze „Solidarności”: Tadeusz Jedynak, Danuta Kuroń i Henryk Sikora oraz parlamentarzyści australijscy, towarzyszący przewodniczącemu Johnowi Hoggowi podczas wizyty w Polsce. Uzasadniając decyzję kapituły pod przewodnictwem Lecha Wałęsy, Mirosław Chojecki podkreślił, że John Hogg, jako przewodniczący związku zawodowego pracowników usług, w latach osiemdziesiątych był zaangażowany w pomoc "Solidarności", współorganizował zbiórkę funduszy i wspierał działalność wielu organizacji australijskich w obronie więźniów politycznych w Polsce. Ostatnio był współautorem rezolucji, która upamiętniała 30. rocznicę powstania związku zawodowego "Solidarność".

Wręczając Medal Wdzięczności przewodniczącemu Senatu Australii, marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że „wielka jest wdzięczność wszystkich Polaków tym, którzy nas wspierali w najtrudniejszych czasach, wtedy, kiedy generałowie wprowadzili stan wojenny i chcieli zlikwidować powiew wolności, jakim była «Solidarność». Australia była jednym z krajów, gdzie związki zawodowe najsilniej wspierały «Solidarność» od pierwszych chwil stanu wojennego. Pamiętam deklarację związku zawodowego portowców o odmowie wyładunków towarów z polskich statków w portach australijskich. Okazywana pomoc miała dla «Solidarności» nie tylko realny wymiar finansowy, ale także bardzo ważny wymiar polityczny, a dla junty generalskiej, która zdecydowała się na wprowadzenie stanu wojennego, była dowodem, że decyzja ta nie przechodzi w świecie bez echa" - powiedział marszałek Senatu.

Dotychczas Medale Wdzięczności zostały przyznane ponad 400 osobom z Australii, Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii, Włoch. Na rewersie medalu umieszczono napis: "Solidarność", wizerunek bramy Stoczni Gdańskiej oraz łacińską sentencję: His nobis adiumento in periculis, solacio in laboribus fuit ("Spieszył nam z pomocą w niebezpieczeństwie, z otuchą, gdy było ciężko").

Podczas wizyty w Polsce delegacja parlamentu australijskiego spotkała się z wicepremierem i ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem, z wicemarszałkiem Sejmu Eugeniuszem Grzeszczakiem, a także z prezesem Narodowego Banku Polskiego Markiem Belką i ministrem środowiska Marcinem Korolcem. Parlamentarzyści rozmawiali z przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych senatorem Włodzimierzem Cimoszewiczem, odbyli robocze spotkanie z członkami Parlamentarnej Grupy Polsko-Australijskiej.

Australijscy parlamentarzyści odwiedzili także Kraków. Delegacja złożyła m.in. kwiaty w Kwaterze Żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej na Cmentarzu Rakowickim i wzięła udział w otwarciu wystawy „Sybiracy w Australii” w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, podczas którego spotkała się z wojewodą małopolskim Jerzym Millerem. Parlamentarzyści zwiedzili m.in. Wawel, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kopalnię Soli w Wieliczce, a także niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

18 listopada 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z z komisarzem Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem

17 listopada 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z zastępcą-asystentem sekretarza stanu USA ds. europejskich i euroazjatyckich

9–10 listopada 2021 r.

Udział wicemarszałkini Senatu w Global Forum – Women Leaders