Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu RP z Ministrem Wyżywienia i Rolnictwa RFN

sprawy międzynarodowe 10.06.2022
Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

9 czerwca br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przyjął Ministra Wyżywienia i Rolnictwa Republiki Federalnej Niemiec Cema Őzdemira. W czasie rozmowy federalny minister podkreślił wagę formatu Trójkąta Weimarskiego. Rozmówcy odnieśli się także do sytuacji w Ukrainie. Zgodzili się, że zagrożenie zewnętrzne nie może być usprawiedliwieniem obniżenia decydujących o wspólnej tożsamości demokratycznych standardów. Marszałek zwrócił uwagę, że populizm roznosi wirusa totalitaryzmu i zagraża całemu projektowi europejskiemu, o czym mogą świadczyć zachowania zarówno krajów członkowskich jak i kandydujących.

Marszałek Senatu RP zwrócił uwagę na otwartą, braterską postawie Polaków wobec ukraińskich uchodźców. Federalny minister rolnictwa zauważył, że wobec  nowej presji migracyjnej, jaką wywołać mogą „wojny zbożowe”, demokracje muszą pokazać swoją prawdziwą siłę. Marszałek Tomasz Grodzki wyraził przekonanie, że manifestowana przez Ukraińców wola przynależenia do zjednoczonej Europy  przyczynia się do jedności  Wolnego Świata, zaś dla niepłacących tak wysokiej ceny mieszkańców Zachodu jest nieodwołalnym zobowiązaniem.

Prof. Tomasz Grodzki oraz minister Cem Őzdemir rozmawiali także o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską polskiego Krajowego Planu Odbudowy, Marszałek Tomasz Grodzki zwrócił uwagę, że podobnie jak Komisja Europejska stoi na straży unijnych Traktatów, tak Senat Rzeczypospolitej stoi na straży Konstytucji i praworządności.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Promocja oficerska WAT z udziałem Zastępcy Szefa Kancelarii Senatu

Minister Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego wziął udział w promocji oficerskiej absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Uroczystości powstańcze w Warszawie z udziałem przedstawicieli Senatu

Senatorowie Barbara Borys-Damięcka i Kazimierz Michał Ujazdowski oddali hołd ludności cywilnej na warszawskiej Woli, a Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski wziął udział w upamiętnieniu wyzwolenia obozu „Gęsiówka”.

47. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad.