Narzędzia:

Marszałek Senatu RP spotkał się z premier Mołdawii

sprawy międzynarodowe 08.04.2022
Fot. Hubert Pielas, Kancelaria Senatu

8 kwietnia 2022 r. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przyjął premier Republiki Mołdawii Natalię Gavriliţę, która złożyła roboczą wizytę w Polsce. W spotkaniu wziął również udział zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej senator Marcin Bosacki.

Premier Gavriliţa poinformowała o wyzwaniach, jakie stoją przed mołdawskim rządem po wyborach parlamentarnych. Wskazała, w jaki sposób rosyjska agresja na Ukrainę i związany z nią napływ uchodźców do Mołdawii oddziałuje na sytuację wewnętrzną w jej kraju. Rozmawiano także o międzynarodowym bezpieczeństwie energetycznym i wsparciu, jakiego oczekuje Mołdawia, zarówno w aspekcie finansowym, jak i we wdrażaniu reform mających na celu jej głębszą integrację z Unią Europejską.

Marszałek Tomasz Grodzki wyraził swoje poparcie dla wysiłków podejmowanych w tym zakresie przez mołdawski rząd i zapewnił, że Senat RP – w ramach swoich kompetencji – będzie pomagał w zrealizowaniu w Mołdawii transformacji, która jest podobna do polskich przemian z okresu lat dziewięćdziesiątych. Senator Marcin Bosacki zwrócił uwagę na dobrze funkcjonujący w Polsce model samorządu terytorialnego i wskazał, że wielu senatorów X kadencji ma bogate doświadczenie w pracy samorządowej, między innymi jako prezydenci miast - może być ono inspiracją dla reformatorów w Mołdawii.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Obradował Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności

Co należy zmienić, by przygotować ośrodki zamknięte dla uchodźców na większą presję migracyjną i by były przestrzegane w nich unijne standardy - na ten temat dyskutowali parlamentarzyści, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Zmiany w składzie Rady Ministrów

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk reprezentował Izbę na uroczystości, podczas której Prezydent RP Andrzej Duda na wniosek Prezesa Rady Ministrów dokonał zmiany w składzie Rady Ministrów.

Wizyta studyjna senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Wizyta studyjna członków senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Polityki Senioralnej i Społecznej na Północno-Wschodnim Mazowszu i Podlasiu.