Narzędzia:

Senacka Grupa Polsko-Niemiecka z wizytą w Bundesracie

08.04.2022
foto: © Bundesrat, Dirk Deckbar

W ostatnim dniu wizyty Senackiej Grupy Polsko-Niemieckiej w Niemczech 8 kwietnia 2022 r. senatorowie złożyli wizytę w Bundesracie RFN. Senacka Grupa  na czele z jej przewodniczącym senatorem Beniaminem Godylą została powitana w trakcie posiedzenia Bundesratu.  

Następnie  Grupa spotkała się z Przewodniczącym Bundesratu Bodo Ramelowem. Rozmowy dotyczyły ścisłej współpracy izb parlamentów obu państw zarówno w formule bilateralnej, jak i na forach międzynarodowych. Potwierdzono, że relacje Polski i Niemiec mają szczególny charakter i powinny być nadal rozwijane  na szczeblu państwowym, a także regionalnym.

Wiele uwagi w trakcie spotkania poświęcono wojnie w Ukrainie; mówiono o jej wpływie  na relacje polsko-niemieckie.

Wcześniej, w czwartek 7 bm., Senacka Grupa spotkała się  z przedstawicielami organizacji polonijnych działających w ramach Polskiej Rady, Związku Krajowego w Berlinie.

W wizycie w Niemczech uczestniczą: przewodniczący grupy, senator Beniamin Godyla  i senatorowie: Halina Bieda, Ewa Gawęda, Janusz Gromek, Wojciech Konieczny, Ewa Matecka, Janusz Pęcherz, Ryszard Świlski, Jacek Włosowicz i  Wojciech Ziemniak.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Obradował Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności

Co należy zmienić, by przygotować ośrodki zamknięte dla uchodźców na większą presję migracyjną i by były przestrzegane w nich unijne standardy - na ten temat dyskutowali parlamentarzyści, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Zmiany w składzie Rady Ministrów

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk reprezentował Izbę na uroczystości, podczas której Prezydent RP Andrzej Duda na wniosek Prezesa Rady Ministrów dokonał zmiany w składzie Rady Ministrów.

Wizyta studyjna senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Wizyta studyjna członków senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Polityki Senioralnej i Społecznej na Północno-Wschodnim Mazowszu i Podlasiu.