Narzędzia:

26–29 października 2012 r.

26.10.2012

Na Ukrainie przebywała senacka misja obserwacyjna pod przewodnictwem senatora Łukasza Abgarowicza. W skład misji wchodzili senatorowie: Stanisław Gogacz, Maciej Klima, Andrzej Matusiewicz, Marek Martynowski, Jan Michalski, Janusz Sepioł oraz Józef Zając. Senatorowie monitorowali ostatni etap kampanii wyborczej do Rady Najwyższej, przestrzeganie ciszy wyborczej oraz przygotowanie i przeprowadzenie procesu głosowania w obwodach: charkowskim, połtawskim i sumskim. W dniu wyborów, 28 października 2012 r., senatorowie przeprowadzili monitoring pracy ponad 50 losowo wybranych komisji wyborczych. Nie stwierdzono żadnych istotnych naruszeń procesu wyborczego i liczenia głosów. We wszystkich komisjach zachowana została jawność i poprawność przeprowadzenia wszystkich procedur, przestrzegano tajności głosowania. Senatorowie zwrócili uwagę na obecność licznych obserwatorów zarówno z ramienia partii politycznych, jak i kandydatów indywidualnych, a także na obecność wielu obserwatorów międzynarodowych.
Podczas pobytu na Ukrainie senatorowie spotkali się z przedstawicielami sztabów wyborczych najważniejszych ugrupowań i ukraińskich organizacji pozarządowych monitorujących wybory, a także z obserwatorem długoterminowym. Mimo dostrzeżonych słabości i pewnych nieprawidłowości w prowadzeniu kampanii wyborczej (np. nierówny dostęp do mediów) senatorowie uznali, że wybory do Rady Najwyższej Ukrainy zostały przeprowadzone zgodnie ze standardami demokratycznymi.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

18 listopada 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z z komisarzem Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem

17 listopada 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z zastępcą-asystentem sekretarza stanu USA ds. europejskich i euroazjatyckich

9–10 listopada 2021 r.

Udział wicemarszałkini Senatu w Global Forum – Women Leaders