Narzędzia:

3 grudnia 2021 r.

03.12.2021

„Warunkiem skutecznego stawienia czoła wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi w obszarze śródziemnomorskim jest solidarna, partnerska współpraca, ponieważ konsekwencje i skutki tych zmian dotyczą nas wszystkich” – powiedział marszałek Tomasz Grodzki podczas 7. Szczytu Przewodniczących Parlamentów Członkowskich Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza, który odbył się 3 grudnia 2021 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli. W obradach uczestniczyła także senator Halina Bieda, przedstawicielka Senatu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Unii dla Śródziemnomorza.

W swoim wystąpieniu marszałek Senatu podkreślił, że zmiany klimatu to zagadnienie, które powinno być jednym z priorytetowych tematów w Unii Europejskiej i jej sąsiedztwie. Przywołał raporty ekspertów, z których wynika, że basen Morza Śródziemnego ociepla się o około 20% szybciej niż reszta świata, a dostępność słodkiej wody w tym regionie może zmniejszyć się do 2050 r. nawet o 15%. „W Morzu Śródziemnym, mocno naznaczonym nadmiernymi połowami, ruchem statków i postępującym zanieczyszczeniem, będzie w 2050 r. więcej plastiku niż ryb, jeśli nie zostanie powstrzymana degradacja środowiska naturalnego” – zauważył marszałek Senatu. Jak zaznaczył, zarówno zmiany temperatury, jak i zasolenia wody, a także występowanie i intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych, będą wpływać m.in. na bezpieczeństwo żywnościowe, i to w wymiarze wykraczającym poza granice geograficzne basenu Morza Śródziemnego. „Sygnały alarmowe, jakimi są raporty eksperckie, muszą być poważnie traktowane przez gremia polityczne, i tak podchodzimy do nich w Senacie RP” – podkreślił marszałek Tomasz Grodzki. Poinformował, że w polskim Senacie została powołana Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu, która stanowi nie tylko forum powiązania polityki z opiniami naukowców w sprawie zmian klimatycznych, ale także platformę umożliwiającą zbieranie obywatelskich opinii na ten temat. „W Senacie RP znajdziecie Państwo partnerów do takiej współpracy” – powiedział marszałek Tomasz Grodzki.

Podczas wizyty w Brukseli marszałek Senatu spotkał się z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą. Rozmawiano na temat relacji Polski z Unią Europejską, stanu praworządności w naszym kraju, sytuacji na granicy zewnętrznej UE, a także projektu raportu Specjalnej Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Walki z Rakiem, zaprezentowanego w Senacie 1 grudnia. Jest w nim m.in. mowa o potrzebie równego dostępu do nowoczesnego leczenia i profilaktyki nowotworów w całej UE. Rozmówcy zgodzili się, że Unia, mimo że nie ma o tym mowy w traktatach, powinna coraz bardziej zwracać uwagę na kwestie związane ze zdrowiem swoich obywateli. Marszałek Senatu i wiceprzewodnicząca PE zwrócili uwagę na potrzebę powołania w Parlamencie Europejskim stałej komisji zajmującej się tematyką zdrowotną, ponieważ za te kwestie odpowiada obecnie komisja, która w swych kompetencjach ma także ochronę środowiska.

Marszałek Tomasz Grodzki życzył Robercie Metsoli powodzenia w walce o fotel przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Jest ona kandydatką największej grupy politycznej w PE, Europejskiej Partii Ludowej, na stanowisko szefa PE w związku z kończącą się kadencją obecnego przewodniczącego Davida Sassolego.    

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu RP przyjął Przewodniczącego Senatu Rumunii

Wojna w Ukrainie zdominowała rozmowę Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego z Przewodniczącym Senatu Rumunii Florinem Vasile Cîțu.

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją z wizytą w Irlandii

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją rozpoczął wizytę w Irlandii. Celem wizyty jest spotkanie z Polonią i Polakami mieszkającymi w Irlandii z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Spotkanie senatorów z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej

Senatorowie spotkali się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem. Dyskusję zdominowała strategia UE w obliczu wojny w Ukrainie.