Narzędzia:

17 listopada 2021 r.

sprawy międzynarodowe 17.11.2021

17 listopada 2021 r. marszałek Tomasz Grodzki spotkał się z zastępcą-asystentem sekretarza stanu USA ds. europejskich i euroazjatyckich Robin L. Dunnigan. Marszałkowi Senatu towarzyszyli przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej senatorowie Bogdan Klich i Marcin Bosacki.

Rozmowa dotyczyła relacji polsko-amerykańskich i sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym na granicy z Białorusią. Poruszono kwestie dotyczące współpracy transatlantyckiej i wzmacniania więzi Stanów Zjednoczonych z Unią Europejską zgodnie z systemem wspólnych wartości, na czele z praworządnością i poszanowaniem zasad demokracji, w tym wolności mediów. Rozmawiano także o roli organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu RP z wizytą w Watykanie

Prof. Tomasz Grodzki został w sobotę, 8 stycznia br. przyjęty na audiencji przez Papieża Franciszka

5–6 grudnia 2021 r.

XI Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy

3 grudnia 2021 r.

Marszałek Senatu uczestniczył w 7. Szczycie Przewodniczących Parlamentów Członkowskich Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza