Narzędzia:

21–22 października 2021 r.

sprawy międzynarodowe 22.10.2021

21–22 października 2021 r. marszałek Tomasz Grodzki wziął udział w Europejskiej Konferencji Przewodniczących Parlamentów w Atenach, podczas której dyskutowano o doświadczeniach i wyzwaniach, jakie stoją przed demokratycznymi państwami w obliczu kryzysu publicznej ochrony zdrowia, wywołanego pandemią COVID-19, a także o roli parlamentów w zapewnieniu prawa do zdrowego i zrównoważonego środowiska naturalnego.

22 października marszałek Senatu wziął udział w debacie „Wspólna przyszłość wszystkich obywateli Europy”. Podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na to, że nadszedł już czas na zebranie konkluzji z pozytywnych doświadczeń z europejskiej współpracy w walce z COVID-19 oraz analizę tych negatywnych. „Trudne i specyficzne warunki pandemii COVID-19 nie zatrzymały naszej misji, którą jest ochrona demokracji, zasady praworządności, praw człowieka, wolnych mediów i podziału władzy, a także szacunek do mniejszości” – powiedział marszałek Senatu. „Jako opozycja skupiliśmy się w czasie pandemii na legislacyjnym wspieraniu, ochronie, rekompensowaniu dzięki tzw. tarczy antycovidowej strat finansowych, które poniosły polskie firmy” – dodał.

Marszałek Tomasz Grodzki odniósł się także do kwestii promocji szczepień przeciwko COVID-19. „Jesteśmy przekonani, że wspólne działania w celu walki z COVID-19 – od szczepień po rozwiązania legislacyjne – są bardziej efektywne niż osobne, nieskoordynowane działania” – zaznaczył marszałek.

Marszałek odniósł się też do aspektów technicznych funkcjonowania Senatu w czasie pandemii COVID-19. Przedstawił zasady obrad hybrydowych, które odbywały się z zachowaniem najściślejszych zasad bezpieczeństwa w czasie głosowań. Konkludując odniósł się także do obecności nowych form komunikacji zdalnej, które wymusiła pandemia. Jak powiedział, wiele rozwiązań na stałe zagościło w życiu obywateli i jest to proces nieodwracalny. Wcześniej, na czas wystąpienia przewodniczącej Rady Federacji Rosyjskiej Valentiny Matvienko, na znak solidarności z krajami, których terytorium jest okupowane przez Rosję, marszałek wraz z delegacją opuścił salę obrad plenarnych.

W trakcie konferencji odbyło się także spotkanie sekretarzy generalnych parlamentów narodowych. Wziął w nim udział szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski. Spotkanie było poświęcone wymianie doświadczeń w zakresie organizacji pracy parlamentów narodowych w czasie pandemii COVID-19. Minister Adam Niemczewski przekazał m.in. informację na temat prac, jakie wykonano w związku z przygotowaniem Senatu do posiedzeń hybrydowych. Podkreślił, że dzięki podjętym działaniom udało się utrzymać intensywność posiedzeń Senatu na poziomie porównywanym do tego sprzed pandemii.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu RP z wizytą w Watykanie

Prof. Tomasz Grodzki został w sobotę, 8 stycznia br. przyjęty na audiencji przez Papieża Franciszka

5–6 grudnia 2021 r.

XI Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy

3 grudnia 2021 r.

Marszałek Senatu uczestniczył w 7. Szczycie Przewodniczących Parlamentów Członkowskich Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza