Narzędzia:

19–22 października 2021 r.

22.10.2021

19–22 października 2021 r. wicemarszałek Bogdan Borusewicz przebywał na Litwie, gdzie uczestniczył w obchodach 230. rocznicy Zaręczenia Wzajemnego Polski i Litwy. 19 października w Wilnie w gmachu Sejmu Republiki Litewskiej wicemarszałek Senatu wziął udział w otwarciu wystawy „Konstytucja 3 maja” oraz uroczystym posiedzeniu Sejmasu z udziałem prezydentów Polski i Litwy, a także konferencji naukowej w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Występując podczas otwarcia wystawy, wicemarszałek Bogdan Borusewicz zaznaczył, że bardzo ważne jest, aby Polacy i Litwini wspólnie myśleli o swojej przeszłości. Podkreślił, że Konstytucja 3 maja wraz z Zaręczeniem Obojga Narodów kontynuowały to, co wcześniej zostało zapisane w Unii Lubelskiej – równowagę i partnerstwo Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jak mówił, było to przedłużenie obowiązywania Unii i dostosowanie jej do ówczesnych warunków. Wicemarszałek Bogdan Borusewicz przypomniał, że Konstytucja 3 maja opierała się na ideach Oświecenia, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy, zmierzała do demokratyzacji życia publicznego przy jednoczesnym budowaniu silnej władzy państwowej; odpowiadała też na zagrożenia ze strony sąsiadów. „Konstytucja 3 maja czerpała z poszanowania swobód jednostki, ale także z zasady praworządności” – podkreślił wicemarszałek Senatu. „Dobrze, że wciąż pamiętamy o Konstytucji 3 maja i Zaręczeniu, które było jej integralną częścią” – dodał. Wicemarszałek podziękował polskim i litewskim instytucjom odpowiedzialnym za zorganizowanie wystawy, przygotowanej przez Instytut Historii Litwy i Muzeum Historii Polski pod patronatem resortów spraw zagranicznych obu krajów.

Zaręczenie Wzajemnego Obojga Narodów miało miejsce 5 miesięcy po uchwaleniu przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 maja, 20 października 1791 r. Był to zbiór przepisów wykonawczych do konstytucji, zapewniających stronie litewskiej proporcjonalny udział Litwinów i Polaków w strukturach zarządzania przyszłym państwem unitarnym.

20 października wicemarszałek Bogdan Borusewicz odwiedził gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, gdzie rozmawiał m.in. z dyrektorem tej placówki Tadeuszem Grygorowiczem. Spotkał się także z wiceprzewodniczącym Sejmu Republiki Litewskiej Juliusem Sabatauskasem. Na cmentarzu na Antokolu w Wilnie złożył kwiaty przy memoriale ofiar 13 stycznia 1991 r. i kwaterze polskich żołnierzy 1920 r.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu RP z wizytą w Watykanie

Prof. Tomasz Grodzki został w sobotę, 8 stycznia br. przyjęty na audiencji przez Papieża Franciszka

5–6 grudnia 2021 r.

XI Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy

3 grudnia 2021 r.

Marszałek Senatu uczestniczył w 7. Szczycie Przewodniczących Parlamentów Członkowskich Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza