Narzędzia:

6–9 listopada 2021 r.

sprawy międzynarodowe 09.11.2021

6–9 listopada 2021 r. marszałek Tomasz Grodzki wraz z delegacją złożył wizytę w Kazachstanie na zaproszenie przewodniczącego tamtejszego Senatu Maulena Ashimbajewa. Marszałkowi Senatu towarzyszyli senatorowie: przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu Barbara Zdrojewska, wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Magdalena Kochan i przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu Stanisław Gawłowski.

7 listopada polska delegacja Senatu w Pierwomajce spotkała się z przedstawicielami kazachstańkiej Polonii.

8 listopada marszałek Tomasz Grodzki wraz delegacją odbył spotkanie z przewodniczącym Senatu Republiki Kazachstanu Maulenem Ashimbajewem i przewodniczącym Mażylisu (izba niższa) Nurlanem Nigmatulinem. Podczas rozmowy z przewodniczącym Maulenem Ashimbajewem marszałek Senatu podkreślił, że współpraca na wielu płaszczyznach, jaka odbywa się między Polską i Kazachstanem, daje dobry fundament do pogłębienia przyjaźni między obydwoma narodami. Nawiązując do swojego spotkania z Polonią, podziękował za to, że ludzie, którzy czują się Polakami i żyją na gościnnej ziemi kazachstańskiej, mają możliwość kultywowania swojego języka i kultury dzięki pomocy państwa. „Nie we wszystkich państwach Polacy mają takie możliwości jak w Kazachstanie” – podkreślił marszałek. Wyraził pewność, że wizyta delegacji polskiego Senatu będzie impulsem do rozwoju nowych form współpracy. „Jestem przekonany, że Senaty obu krajów dobrze przysłużą się budowaniu trwałych więzi między obydwoma krajami” – powiedział marszałek Tomasz Grodzki.

Przewodniczący Senatu Republiki Kazachstanu Maulene Ashimbajew wyraził przekonanie, że wizyta polskiej delegacji będzie impulsem dla rozwoju relacji między obu państwami i parlamentami. Podkreślił, że więzy przyjaźni i współpracy sięgają w głąb historii, kiedy to wiele tysięcy represjonowanych Polaków trafiło do Kazachstanu, który stał się ich drugim domem, a oni położyli wielkie zasługi dla jego rozwoju. „Robimy wszystko, co tylko możliwe, by wspierać rozwój języka, kultury i polskiej edukacji” – powiedział przewodniczący Maulen Ashimbajew.

Rozmowy dotyczyły także m.in. sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Przewodniczący Senatu Kazachstanu podziękował za pomoc humanitarną, przekazaną przez Polskę, w tym maseczki, a także wsparcie w ewakuacji z Polski obywateli Kazachstanu na początku epidemii.

Rozmawiano także o współpracy ekonomicznej i gospodarczej, polskich inwestycjach w Kazachstanie, o wymianie młodzieży i współpracy naukowej. W Polsce studiuje około 1,2 tys. studentów z Kazachstanu.

Marszałek Senatu RP zaprosił przewodniczącego Senatu Kazachstanu do złożenia wizyty w Polsce.

Przewodniczący Maulen Ashimbajew, który 6 listopada spotkał się z papieżem Franciszkiem w Watykanie, przekazał marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu prezent od Ojca św. – srebrny medal i angielskie wydanie encykliki „Fratelli Tutti”.

Ostatniego dnia wizyty, 9 listopada, marszałek i towarzyszący mu senatorowie rozmawiali z prezydentem Kasymem Żomartem Tokajewem i wicepremierem – ministrem spraw zagranicznych Muchtarem Tileuberdim. Podczas spotkania z prezydentem Kazachstanu rozmawiano o dobrych relacjach Polski i Kazachstanu oraz o perspektywach ich rozwoju. Poruszono także zagadnienia współpracy gospodarczej, wyzwań klimatycznych oraz współdziałania w dziedzinie edukacji. Rozmawiano też o tym, jak wspólnie stawiać czoło zagrożeniom, o sytuacji w Afganistanie i problemach związanych z migracją.

W czasie spotkania z wicepremierem – ministrem spraw zagranicznych Muchtarem Tileuberdim marszałek Tomasz Grodzki ocenił wizytę delegację delegacji Senatu jako niezwykle owocną, a rozmowy przeprowadzone w parlamencie jako inspirujące dla dalszego rozwoju i pogłębiania relacji, wzmocnienia współpracy ekonomicznej, gospodarczej, kulturalnej i naukowej obu krajów. Podziękował za wparcie władz Kazachstanu dla polskiej diaspory. „Pomimo dystansu geograficznego jesteśmy przekonani, że nasze relacje są oparte na solidnej strukturze i możemy je tylko bardziej rozwijać” – podkreślił. Rozmowy dotyczyły też współpracy międzynarodowej i w ramach organizacji międzynarodowych, omówiono sytuację w regionie Azji Centralnej w kontekście Afganistanu. Poruszono także kwestie związane z ochroną klimatu.

Podczas rozmowy z przewodniczącym Mażylisu Nurlanem Nigmatulinem marszałek Senatu wspomniał o przypadającej w przyszłym roku 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Kazachstanem. Podkreślił też, że dzięki przyjaźni, okazanej Polakom deportowanym do Kazachstanu, mogli oni przetrwać czas represji. „Nasi zesłańcy przetrwali dzięki gościnności i pomocy Kazachów, na tym fundamencie przyjaźni w trudnych czasach można budować dalszy rozwój w lepszych czasach” – podkreślił „Jesteśmy zdeterminowani, żeby mimo dobrej wymiany handlowej czy współpracy kulturalnej podnieść je na jeszcze wyższy poziom. Senat zrobi wszystko, by się do tego przyczynić” – dodał marszałek.

Przewodniczący Mażylisu podkreślił, że w ciągu 30 lat od nawiązania relacji dyplomatycznych między Polską a Kazachstanem udało się stworzyć dialog polityczny oraz współpracę ekonomiczną, handlową, kulturalną i relacje prawne. „Jestem przekonany, że ta wizyta posłuży rozszerzeniu współpracy między oboma krajami oraz da mocny impuls dla wzmocnienia współpracy międzyparlamentarnej” – powiedział. Zwrócił uwagę, że podtrzymywaniu dobrych kontaktów między oboma krajami służy także polska diaspora w Kazachstanie.

Polska delegacja odwiedziła też Miejsce Pamięci i Muzeum Ofiar Represji Politycznych i Totalitaryzmu. Powstało ono w miejscu dawnego obozu pracy ALŻIR, przeznaczonego dla żon „zdrajców ojczyzny”, których mężowie byli represjonowani przez reżim stalinowski. W obozie tym przebywały m.in. 173 Polki. Marszałek i towarzyszący mu senatorowie złożyli kwiaty przed tablicą ich pamięci. „To miejsce jest przestrogą, jaką dała nam historia, ostrzeżeniem przed nienawiścią, przed rasizmem i ksenofobią. Przestrogą jakże aktualną, gdyż na świecie nie brakuje totalitarnych rządów i zbrodniczych ideologii, dla których moralność, współczucie, szacunek dla człowieka, jego praw i godności nic nie znaczą. Naszym obowiązkiem jest podjęcie wszelkiego wysiłku, by wspólnie z innymi narodami zapewnić przyszłym pokoleniom świat wolny od totalitaryzmu, represji politycznych, wojen i nienawiści” – napisał marszałek Senatu we wpisie do księgi pamiątkowej muzeum.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu przyjął Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

Marszałek Senatu RP rozmawiał z ambasadorem Chin w Polsce o bieżących relacjach polsko-chińskich i roli parlamentów w kształtowaniu stosunków dwustronnych.

Marszałek Senatu spotkał się z ambasador Słowenii

Marszałek Senatu przyjął kończącą misję w naszym kraju ambasador Słowenii.

Rozmowa Marszałka Senatu RP z szefem MSZ Armenii

19 lipca br. prof. Tomasz Grodzki przyjął ministra spraw zagranicznych Republiki Armenii Ararata Mirzoyana, który wraz z delegacją złożył oficjalną wizytę w Polsce.