Narzędzia:

13 października 2021 r.

sprawy międzynarodowe bezpieczeństwo 13.10.2021

Marszałek Senatu 13 października 2021 r. przyjął przebywającą z wizytą w Polsce przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy (OBWE) w Europie Margaretę Cederfelt. Podkreśliła ona znaczenie misji obserwacyjnych wyborów w ramach zgromadzenia parlamentarnego, zwracając uwagę, że bez demokracji nie można mówić o pokoju, a tym samym o bezpieczeństwie, czyli wykonaniu mandatu OBWE. Zarówno przewodnicząca Margareta Cederfelt, jak i marszałek Tomasz Grodzki, jako członek Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w IX kadencji Senatu, uczestniczyli w wielu misjach obserwacyjnych zgromadzenia, w tym m.in. podczas wyborów do Bundestagu w 2017 r. 

Przewodnicząca z uznaniem odnotowała, że Polska po raz drugi będzie sprawować prezydencję w OBWE, co, w jej przekonaniu, świadczy o głębokim polskim zaangażowaniu w prace OBWE.

Marszałek Tomasz Grodzki zwrócił natomiast uwagę na znaczenie wspierania państw Bałkanów Zachodnich w ich staraniach o rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z UE. W czasie rozmowy na temat bezpieczeństwa granic marszałek Senatu podkreślił, że zrozumiała i konieczna troska o to bezpieczeństwo musi uwzględniać zasady humanitarne, opisane w międzynarodowych konwencjach i ujęte w unijnych procedurach. Poinformował, że Senat RP od początku obecnego kryzysu stoi po stronie kobiet i dzieci i jednoznacznie sprzeciwia się praktyce wypychania migrantów za granicę. Niezwrócenie się o pomoc do FRONTEKSU uznał za poważny błąd polskiego rządu. Przewodnicząca Margareta Cederfelt podkreśliła, że choć nie ulega wątpliwości, iż ze strony Aleksandra Łukaszenki mamy do czynienia z wojną hybrydową, to sygnatariusze aktu końcowego z Helsinek i zarazem chrześcijanie nie mogą pozwolić na łamanie praw człowieka na swoich granicach.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wizyta Marszałka Senatu RP i senatorów w Królestwie Marokańskim

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz z delegacją rozpoczął wizytę w Królestwie Marokańskim na zaproszenie przewodniczącego Izby Doradców Enaama Mayary.

Spotkanie Marszałka Senatu RP wiceprzewodniczącą Rady Najwyższej Ukrainy

25 maja br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przyjął wiceprzewodniczącą Rady Najwyższej Ukrainy Olenę Kondratiuk. Wizyta była związana z misją wiceprzewodniczącej w krajach UE w celu uzyskania poparcia dla przyznania Ukrainie statusu kandydata.

Spotkanie Marszałka Senatu RP z przewodniczącą Bundestagu

24 maja br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przyjął przebywającą z wizytą oficjalną w Polsce przewodniczącą Bundestagu Republiki Federalnej Niemiec Bärbel Bas. Rozmowy dotyczyły m.in. sytuacji w Ukrainie oraz współpracy międzyparlamentarnej.