Narzędzia:

13 października 2021 r.

13.10.2021

13 października 2021 r. marszałek Tomasz Grodzki przyjął składającego oficjalną wizytę w Polsce przewodniczącego Rady Narodowej Republiki Słowackiej Borisa Kollára, któremu towarzyszyli m.in. ambasador Republiki Słowackiej w RP Andrej Droba, przewodniczący Grupy Przyjaźni z Polską Michal Šipoš, przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Środowiska Naturalnego Jaroslav Karahuta i sekretarz generalny Kancelarii Rady Narodowej Daniel Guspan.

Marszałek Senatu i przewodniczący Rady Narodowej omówili sprawy związane ze współpracą parlamentów Europy Środkowej na płaszczyźnie dwustronnej i wielostronnej, m.in. w ramach Grupy Wyszehradzkiej, obchodzącej w 2021 r. swoje 30-lecie. Zgodzili się, że członkostwo w Unii Europejskiej i przynależność do Strefy Schengen to dziejowe osiągnięcia, które parlamentarzyści powinni wykorzystać do budowania więzi współpracy między sąsiadującymi państwami, rezygnując z prowadzenia politycznych dyskusji na temat dawnych sporów terytorialnych. Dokonali wymiany opinii na temat możliwości zaangażowania Polski i Słowacji we wsparcie  integracji państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską.

Marszałek Tomasz Grodzki przedstawił ocenę sytuacji na granicy z Białorusią. Podkreślił potrzebę zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i szczelności granicy, a także konieczność zachowania humanitarnego wymiaru działań prowadzonych na przygranicznych terenach, zwłaszcza wobec najmłodszych migrantów. Rozmówcy omówili sposoby ochrony wschodniej granicy Polski, zaznaczając, że jest to również granica Unii Europejskiej. Marszałek Senatu wskazywał na rolę Europejskiej Agencji Straży Granicznej FRONTEX w zarządzaniu kryzysami migracyjnymi.

Marszałek Senatu i przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej dokonali wymiany opinii o krajowych planach odbudowy przekazanych Komisji Europejskiej przez rządy Polski i Słowacji. Rozmawiali o stopniu zaawansowania obu państw na drodze do pozyskania i wykorzystania środków z unijnego funduszu odbudowy, a także o procesach gospodarczych zachodzących w obu krajach, m.in. o prognozach dotyczących inflacji i słowackich doświadczeniach po przyjęciu waluty euro. Poruszyli też tematy związane z funkcjonowaniem branży turystycznej w Tatrach.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

18 listopada 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z z komisarzem Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem

17 listopada 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z zastępcą-asystentem sekretarza stanu USA ds. europejskich i euroazjatyckich

9–10 listopada 2021 r.

Udział wicemarszałkini Senatu w Global Forum – Women Leaders