Narzędzia:

23–24 września 2021 r.

sprawy międzynarodowe 24.09.2021

23–24 września 2021 r. marszałek Tomasz Grodzki złożył wizytę na Węgrzech, gdzie wziął udział w Konferencji Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej, która odbyła się w Wyszehradzie oraz w 10. Spotkaniu Przewodniczących Parlamentów Krajów Europy Południowo-Wschodniej w Budapeszcie.

Konferencja Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej składała się z 2 części. Zabierając głos podczas pierwszej części, która odbywała się pod hasłem „Przyszłość Europy, wartości i interesy”, marszałek Tomasz Grodzki podkreślił, że interesy poszczególnych państw mogą być różne, ale wartości, które spajają Unię Europejską, są i muszą być wspólne. Przypomniał, że ojcowie założyciele, którzy budowali Unię Europejską na wspólnym dziedzictwie kulturalnym, byli przekonani o wspólnocie wartości. „Opozycja w Polsce jeszcze w mrokach komunizmu marzyła o likwidacji żelaznej kurtyny. Wszyscy zabiegaliśmy o to, by wstąpić do UE, i nie jest dobrze wpadać w pułapkę przekonania, że Bruksela to wrogowie” – mówił. Marszałek Senatu odniósł się także do różnicy zdań pojawiającej się w unijnych dyskusjach: „To, że w tej wspólnocie mamy zarówno V4, jak i Trójkąt Weimarski to nie jest nic złego. Nie ma innej drogi jak mozolny dialog i szukanie kompromisów. Musimy wypracować rozwiązania, które będą akceptowalne dla obywateli Portugalii, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Łotwy czy Estonii. To są czasem różne wyrzeczenia, ale skoro staraliśmy się o to, by tworzyć wspólnotę, musimy o nią dbać”. W swoim wystąpieniu w drugiej części konferencji, której tematem były możliwości rozwoju formatu V4+, marszałek Tomasz Grodzki podkreślił, że w naszym interesie jest wspieranie unijnych aspiracji krajów Bałkanów Zachodnich. Jak dodał, „trzeba pamiętać, że Grupa Wyszehradzka nie jest doskonałym instrumentem współpracy, ale jest na tyle sprawdzonym formatem, że pokusa zastąpienia go czymś innym powinna być porzucona”.

24 września 2021 r. w gmachu węgierskiego parlamentu w Budapeszcie marszałek Tomasz Grodzki wziął udział w Spotkaniu Przewodniczących Parlamentów Krajów Europy Południowo-Wschodniej poświęconym  perspektywom rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Bałkanów Zachodnich. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Bośni i Hercegowiny, Albanii, Serbii i Czarnogóry. „Nie można traktować UE jako wyzyskiwacza, okupanta czy wroga. Traktujmy UE jako partnerstwo, gdzie każdy zabiera głos na równych zasadach” – mówił marszałek Senatu. Jak podkreślił: „W zakresie rozszerzenia UE jesteśmy zgodni. Chciałem przekonać Państwa, że podziwiamy Wasze wysiłki w celu akcesji do UE. Trzeba jednak uczciwie powiedzieć, że spowolnienie tego procesu jest spowodowane przez problemy wewnętrzne UE, m.in. spory, które prowadzą rządy Polski i Węgier. Trzeba sobie powiedzieć szczerze, że entuzjazm zmalał i naszym zadaniem jest ten entuzjazm przywrócić”.

Marszałek Tomasz Grodzki odniósł się także do wystąpienia premiera Węgier Viktora Orbana, które dotyczyło bilansu zysków i strat po akcesji do UE. „Zyskaliśmy w każdym względzie, otworzyliśmy rynki unijne na nasze produkty krajowe” – przekonywał.

Na zakończenie spotkania podpisano wspólne stanowisko, popierające Bałkany Zachodnie w dążeniu do akcesji do Unii Europejskiej.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu RP przyjął Przewodniczącego Senatu Rumunii

Wojna w Ukrainie zdominowała rozmowę Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego z Przewodniczącym Senatu Rumunii Florinem Vasile Cîțu.

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją z wizytą w Irlandii

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją rozpoczął wizytę w Irlandii. Celem wizyty jest spotkanie z Polonią i Polakami mieszkającymi w Irlandii z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Spotkanie senatorów z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej

Senatorowie spotkali się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem. Dyskusję zdominowała strategia UE w obliczu wojny w Ukrainie.