Narzędzia:

16–17 września 2021 r.

sprawy międzynarodowe 17.09.2021

Marszałek Tomasz Grodzki wraz z delegacją, w skład której wchodzili: wicemarszałek Michał Kamiński, przewodniczący Senackiej Grupy Polsko-Niemieckiej senator Beniamin Godyla i senator Mariusz Gromko, 16–17 września 2021 r. złożył oficjalną wizytę w Republice Federalnej Niemiec.

Pierwszego dnia marszałek spotkał się w Poczdamie z premierem Brandenburgii, byłym przewodniczącym Bundesratu Dietmarem Woidke.

W oświadczeniu dla mediów po rozmowach marszałek Senatu podkreślił, że polska delegacja rozpoczęła wizytę w Niemczech od spotkania z przyjacielem Polski. „Premier Dietmar Woidke wielokrotnie swoimi działaniami udowodnił, że mimo iż dzieli nas niewielka rzeka, lepiej budować mosty, nawiązywać kontakty niż traktować siebie z nieufnością” – mówił. Jak powiedział, „obaj podzieliliśmy opinię, że silny głos Bundesratu i Senatu RP w budowie atmosfery przyjaźni, dialogu i współpracy może przyczynić się do tego, że oba nasze narody zyskają na tym gospodarczo, społecznie i w odniesieniu do kwestii zjednoczonej Europy”. Marszałek Tomasz Grodzki dodał, że cała rozmowa z udziałem członków delegacji była nacechowana duchem dialogu, podzielania wspólnych wartości, zrozumienia, że tylko wspólna, zjednoczona Europa może stawić czoło wyzwaniom współczesnego świata.

Premier Brandenburgii Dietmar Woidke oświadczył, że rozmowy obu delegacji dotyczyły przyszłej współpracy między Polską a Niemcami i tego, „jak będą się zbliżać dalej nasze narody”. Wyraził również przekonanie, że stosunki polsko-niemieckie będą równie ważne także dla przyszłego rządu federalnego, który wyłoniony zostanie po zaplanowanych na koniec września wyborach do Bundestagu. „Jestem bardzo optymistyczny co do tego, że nasze partnerstwo, nasza współpraca będą równie intensywnie kontynuowane” – podkreślił. Jak dodał, „wiemy dokładnie, jak ważna jest dobra współpraca i że wiele rzeczy możemy osiągnąć właśnie wspólnie”.

Marszałek Senatu w Poczdamie odwiedził także siedzibę Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, organizacji, która od 30 lat umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców, dofinansowuje i wspiera merytorycznie polsko-niemieckie projekty z zakresu m.in. edukacji, kultury, różnorodności, ekologii i sportu. Marszałek wysoko ocenił działania organizacji, interesował się także szczegółami nawiązywania kontaktów między młodzieżą z obu krajów. „My niedługo będziemy przekazywać pałeczkę w sztafecie pokoleń i takie organizacje jak ta to przyszłość naszych relacji” – powiedział marszałek Tomasz Grodzki.

Drugiego dnia wizyty marszałek wraz z delegacją rozmawiał z przewodniczącym Bundesratu i premierem Saksonii-Anhalt Reinerem Haseloffem, premierem Saksonii Michaelem Kretschmerem, pierwszym burmistrzem Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg Peterem Tschentscherem i wiceprzewodniczącą Bundestagu Petrą Pau. Głównymi tematami rozmów były współpraca międzyparlamentarna i regionalna, współdziałanie na arenie europejskiej oraz kwestie ekonomiczne i społeczne.

Witając polską delegację na posiedzeniu Bundesratu, przewodniczący Reiner Haseloff powiedział, że wymiana myśli między oboma krajami ma ogromne znaczenie. „Wspaniała regionalna współpraca transgraniczna, współpraca między województwami, wizyty wzajemne są żywym świadectwem intensywności naszych stosunków” – podkreślił. W rozmowie z marszałkiem Senatu ocenił relacje polsko-niemieckie jako dobre i podkreślił rolę Jana Pawła II, „Solidarności” i opozycjonistów polskich na drodze do wolności. „To, co nas łączy i jest wspólne, jest znacznie ważniejsze niż mogące się pojawiać trudności” – podkreślił.

Marszałek Tomasz Grodzki wyraził przekonanie, że trudne tematy we wzajemnych relacjach tylko mobilizują do tego, by szukać najlepszych rozwiązań dla obywateli obu krajów i dla Europy w trosce o przyszłe pokolenia. „W materii budowania mostów, szukania rozwiązań i kompromisów w Senacie znajdą państwo sojuszników” – powiedział. Podkreślił, że Senat uczyni wszystko, aby Polska pozostała w kręgu cywilizacji europejskiej, co –  jak zaznaczył – w tym regionie, skażonym latami sowieckiej dominacji, jest szczególnie ważne.

Obaj rozmówcy poruszyli temat współdziałania w ramach Unii Europejskiej i konieczności niezbędnych reform we Wspólnocie. Wymienili także poglądy na temat gazociągu Nord Stream 2. Marszałek Tomasz Grodzki zwrócił się także o wsparcie w sfinalizowaniu procesu ustanowienia centrum upamiętnienia polskich ofiar II wojny światowej w Berlinie.

W rozmowie z premierem Saksonii Michaelem Kretschmerem marszałek Tomasz Grodzki podkreślił że polska delegacja traktuje wizytę w Niemczech „jako wzmacnianie parlamentarnej części Trójkąta Weimarskiego”, stanowiącego kręgosłup, który, „przynajmniej w tej części Europy, będzie miał istotny głos w tym, w jakim kierunku Europa będzie się rozwijać”. „W Senacie RP jest ciągłe przekonanie, że i Bundesrat, i Senat mogą dać silny głos, aby wspierać dobre relacje między naszymi regionami, krajami i budować wspólną, silną, przyjazną dla naszych obywateli Europę” – zaznaczył marszałek.

W trakcie rozmowy podkreślano, jak istotne znacznie dla relacji między państwami ma wspólna, zjednoczona Europa i strefa Schengen, a także współpraca młodzieży z Polski i Niemiec. Rozmawiano także o przywróceniu Odry jako drogi wodnej i o współpracy w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń, szerzącego się w obu krajach.

Rozmowa z pierwszym burmistrzem Hamburga Peterem Tschentscherem dotyczyła wzmacniania współpracy Senatu RP i Bundesratu oraz stosunków regionalnych. Jak powiedział Peter Tschentscher, wizyta polskiej delegacji jest dla niego wyrazem ciągle dobrej współpracy izb wyższych parlamentów Polski i Niemiec. Wyraził też nadzieję, że przyczyni się ona do umocnienia tych więzi. Rozmawiano także o współpracy w ramach Unii Europejskiej.

W czasie spotkania poruszono też tematy klimatu i konieczności osiągnięcia neutralności klimatycznej, a także kwestię współpracy Hamburga, Szczecina i Darłowa jako miast portowych. Marszałek Senatu podkreślił rolę Konferencji dla przyszłości Europy w jej przyszłym funkcjonowaniu. „Tylko razem możemy być równoważnym partnerem w gospodarce światowej wobec rosnących aspiracji wielu krajów, od Chin po obie Ameryki” – podkreślił. Przekazał również Peterowi Tschentscherowi zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce.

Na zakończenie wizyty w Niemczech marszałek Senatu rozmawiał z wiceprzewodniczącą Bundestagu Petrą Pau m.in. o współpracy międzyparlamentarnej i transgranicznej, której istotnym elementem mogłaby być modernizacja linii kolejowej Szczecin – Berlin. Rozmowy dotyczyły również „zielonej energii” i problemów związanych z gazociągiem Nord Stream 2.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu RP przyjął Przewodniczącego Senatu Rumunii

Wojna w Ukrainie zdominowała rozmowę Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego z Przewodniczącym Senatu Rumunii Florinem Vasile Cîțu.

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją z wizytą w Irlandii

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją rozpoczął wizytę w Irlandii. Celem wizyty jest spotkanie z Polonią i Polakami mieszkającymi w Irlandii z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Spotkanie senatorów z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej

Senatorowie spotkali się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem. Dyskusję zdominowała strategia UE w obliczu wojny w Ukrainie.