Narzędzia:

22 lipca 2021 r.

sprawy międzynarodowe 22.07.2021

Marszałek Tomasz Grodzki przyjął 22 lipca 2021 r.  radcę Departamentu Stanu USA Dereka Cholleta. W rozmowie uczestniczyli także przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej senatorowie Bogdan Klich i Marcin Bosacki.

Po spotkaniu marszałek Senatu poinformował dziennikarzy, że podczas dyskusji poruszono szereg zagadnień, bardzo ważnych dla relacji polsko-amerykańskich, zachowania demokracji i dalszej dobrej współpracy z naszym największym aliantem. Jak zaznaczył, dominującym tematem była kwestia wolności mediów jako filaru każdej demokracji. Według marszałka Tomasza Grodzkiego Derek Chollet – w imieniu sekretarza stanu Antony'ego Blinkena – przedstawił jednoznaczną opinię, że niezależnie od kwestii związanych ze stacją TVN, a także kwestii partykularnych, Ameryka zawsze będzie stała na stanowisku, iż wolność mediów jest fundamentem demokracji i z tej drogi nigdy nie ustąpi. „W tej materii istnieje pełna zgoda między demokratyczną większością w polskim Senacie i departamentem stanu USA, prezentujemy dokładnie takie samo stanowisko” – podkreślił marszałek. Jak dodał, każda ustawa wymierzona w wolne media zagrozi relacjom rządu ze Stanami Zjednoczonymi, które jako „latarnia demokracji”, pełniąc rolę partnera i przywódcy światowego, zawsze będą dbać o to, aby demokracji nie tylko bronić, ale również w miarę możliwości ją rozszerzać. „Każdy zamach na filar demokracji, jakim m.in. są wolne media, nie mówiąc o praworządności, prawach człowieka, poszanowania dla mniejszości i innych, każda taka ustawa spotka się z potępieniem po stronie amerykańskiej i trzeba nie mieć krzty wyobraźni, żeby nie zdawać sobie z tego sprawy, co do tego nie ma wątpliwości” – podkreślił marszałek Tomasz Grodzki.

Marszałek Senatu podkreślił też, że rozmowa z radcą Departamentu Stanu USA była bardzo dobra i rzeczowa, skoncentrowana m.in. na kwestii obecności wojsk amerykańskich, gdzie – jak mówił – „z zadowoleniem przywitaliśmy fakt, że administracja amerykańska będzie kontynuowała ponad kwestią kadencyjności prezydentów ten sam kierunek, by w obrębie NATO wschodnia flanka była właściwie zabezpieczona”. Podczas spotkania rozmawiano także o kwestii Nord Stream 2, która – jak podkreślił marszałek Tomasz Grodzki – jest ważna dla Polski, ale chyba jeszcze ważniejsza dla Ukrainy, ponieważ nasz kraj jest bardziej niezależny od dostaw gazu z Rosji. „Pan Derek Chollet przedstawił amerykański punkt widzenia na to kontrowersyjne dla nas zagadnienie. Ameryka jest absolutnie świadoma, że nie jest to wyłącznie projekt biznesowy, ale również geopolityczny, który może mieć w przyszłości poważne konsekwencje, jeśli będzie używany jako rodzaj nacisku. To stanowisko było dla nas w ogromnej mierze zrozumiałe” – powiedział marszałek Senatu. Jak dodał, podczas rozmowy poruszono także temat nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego i kwestie dotyczące bezpośredniej współpracy. Marszałek Senatu zaznaczył, że strona polska zwróciła stronie amerykańskiej także uwagę, iż należy pamiętać o dzielnym narodzie białoruskim, który walczy o możliwość dołączenia do rodziny wolnego świata. „Byliśmy w pełni zgodni, że akceptowanie tortur, więzienia niewinnych ludzi i innych sankcji, w tym wobec represjonowanych tam Polaków, to jedno z zagadnień, które powinno być w naszej orbicie ważnego i aktywnego zaangażowania” – podkreślił marszałek Tomasz Grodzki.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

13 października 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z przewodniczącym Rady Narodowej Republiki Słowackiej

8 października 2021 r.

Wizyta deputowanego Zgromadzenia Narodowego Socjalistycznej Republiki Wietnamu

6 października 2021 r.

Wizyta delegacji Senatu w Kijowie