Narzędzia:

25 czerwca 2021 r.

25.06.2021

Wicemarszałek Michał Kamiński 23–25 czerwca 2021 r. w Kijowie na Ukrainie uczestniczył w VI seminarium naukowo-edukacyjnym „Społeczeństwa posttotalitarne Europy Środkowo-Wschodniej w poszukiwaniu tożsamości”, zorganizowanym w ramach projektu badawczego „Imperializm, nacjonalizm, ksenofobia i tolerancja w Europie Wschodniej w XX–XXI wieku” przez „Sojusz Ukraiński”, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Instytut Studiów nad Europą Wschodnią i Południowo-Wschodnią przy wsparciu Fundacji Friedricha Nauchmana na Ukrainie. Podczas seminarium wicemarszałek Senatu wygłosił 3 wystąpienia: „Trójkąt lubelski jako platforma odpowiedzi na wspólne wyzwania”, „Idea Międzymorza po I wojnie światowej i zimnej wojnie: koncepcja bloku regionalnego w Europie Środkowo-Wschodniej” oraz „Międzymorze jako koncepcja polskiej geopolityki w ujęciu historycznym”.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

16–17 września 2021 r.

Wizyta delegacji Senatu w Republice Federalnej Niemiec

1 sierpnia 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z premierem Nadrenii Północnej-Westfalii

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne

Delegacja Senatu uczestniczyła w VII Polsko-Hiszpańskim Forum Parlamentarnym, które odbyło się 29–30 lipca 2021 r.