Narzędzia:

20–22 marca 2021 r.

sprawy międzynarodowe 20.03.2021

20–22 marca 2021 r. wicemarszałek Michał Kamiński przebywał z wizytą na Litwie. Pierwszego dnia uczestniczył w spotkaniu z przewodniczącym i członkiem Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Republiki Litewskiej − Žygimantasem Pavilionisem i Emanuelisem Zingerisem.

21 marca wicemarszałek spotkał się z dyrektorem Litewskiego Instytutu Historycznego Alvydasem Nikžentaitisem, odznaczonym Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską oraz propagowanie wiedzy o wspólnym dziedzictwie historycznym narodów tworzących Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Kluczowym punktem wizyty wicemarszałka Senatu na Litwie był udział w konferencji im. Wincentego Konstantego Kalinowskiego, która odbyła się 22 marca w Sejmie Republiki Litewskiej. Uczestniczyli w niej czołowi politycy krajów i instytucji europejskich, reprezentanci białoruskiej opozycji na czele ze Swiatłaną Cichanouską, a także przedstawiciele świata nauki. Wicemarszałek Michał Kamiński wygłosił przemówienie w panelu dotyczącym wolnych i demokratycznych wyborów na Białorusi w 2021 r.

Ta międzynarodowa konferencja, zorganizowana po raz pierwszy w 2020 r., jest poświęcona sprawom Białorusi. Stanowi forum wymiany myśli i poglądów na temat możliwości wprowadzenia ustroju demokratycznego w tym kraju.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

5 maja 2021 r.

Wizyta delegacji Senatu w Wilnie

4 maja 2021 r.

Wizyta prezydent Estonii

22 kwietnia 2021 r.

Rozmowa marszałka Senatu z przewodniczącym KK ChLPKK Wangiem Yangiem