Narzędzia:

20 stycznia 2021 r.

sprawy międzynarodowe 20.01.2021

Marszałek Tomasz Grodzki 20 stycznia 2021 r. skierował do nowo zaprzysiężonej wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamali Harris list gratulacyjny, w którym zadeklarował gotowość Senatu RP do dialogu z Senatem USA. Marszałek życzył Kamali Harris, która pełni jednocześnie funkcję przewodniczącej amerykańskiego Senatu, powodzenia w pełnieniu wymagającej misji państwowej powierzonej jej przez naród. „Życzę, żeby Pani zaangażowanie w prace Senatu przyniosło wiele korzyści Stanom Zjednoczonym Ameryki i całej społeczności międzynarodowej. Życzę również, żeby współpraca Białego Domu z Kongresem układała się jak najlepiej” – napisał marszałek Tomasz Grodzki.

Marszałek Senatu podkreślił, że z uwagą śledził kampanię wyborczą, którą wiceprezydent prowadziła wspólnie z prezydentem Josephem R. Bidenem Jr. „Podzielam Państwa spojrzenie na sprawy, które mają zasięg globalny i wiem, że ten rodzaj wyzwań wymaga także aktywności parlamentów” – stwierdził. 

W swoim liście marszałek Tomasz Grodzki zadeklarował gotowość polskiej Izby wyższej do dialogu z amerykańskim Senatem, a także wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań i budowania szerokiego porozumienia międzynarodowego w kwestiach, które wykraczają poza granice państw i kontynentów. „Wierzę, że międzynarodowa współpraca organów ustawodawczych, komplementarna wobec inicjatyw rządowych, może zwiększyć skuteczność działań podejmowanych w takich obszarach, jak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, poszanowanie praw człowieka, przeciwstawianie się radykalizmowi czy zwalczanie ubóstwa” – podkreślił marszałek Senatu RP.

„Jak Pani zapewne wie, w obecnej X kadencji, Senat RP niestrudzenie dąży do tego, by w dziedzinie demokracji i praworządności Polska mogła być znowu stawiana za przykład na arenie międzynarodowej” – napisał marszałek Tomasz Grodzki, podkreślając jednocześnie, że pragnie wyrazić gotowość do współpracy z amerykańskim Senatem w szczególności w odniesieniu do potrzeby odnowienia „wspaniałej idei Wspólnoty Demokracji” w relacjach polsko-amerykańskich. „Uważam, że nasze partnerstwo może mieć zasadnicze znaczenie dla przyszłości demokracji w Polsce. Z zainteresowaniem odniosę się do każdej inicjatywy Stanów Zjednoczonych w tej sprawie” – napisał marszałek Tomasz Grodzki. Przypomniał, że podejmując w 2000 r. inicjatywę powołania Wspólnoty Demokracji, sekretarz stanu Madeleine Albright i minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek dali wyraz temu, iż promocja i ochrona wartości demokratycznych wymaga zjednoczenia wysiłków i wzajemnego wsparcia. Marszałek przypomniał także, że współpraca obu Senatów miała szczególne znaczenie, gdy w Polsce w 1989 r. odrodziła się demokracja. Jak podkreślił, w następnych latach Polska i Stany Zjednoczone promowały „ramię w ramię” wartości demokratyczne w świecie.

Do swojego listu marszałek Tomasz Grodzki dołączył rezolucję Senatu z 13 stycznia 2021 r. w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

10 maja 2021 r.

Konferencja Przewodniczących Parlamentów Państw Unii Europejskiej

5 maja 2021 r.

Wizyta delegacji Senatu w Wilnie

4 maja 2021 r.

Wizyta prezydent Estonii