Narzędzia:

16 grudnia 2020 r.

sprawy międzynarodowe 16.12.2020

Marszałek Tomasz Grodzki rozmawiał 16 grudnia 2020 r. z przewodniczącą Sejmu Republiki Litewskiej Viktoriją Čmilytė-Nielsen. Wideorozmowa odbyła się na prośbę strony polskiej. Marszałek Senatu pogratulował przewodniczącej Sejmasu wyniku w ostatnich wyborach parlamentarnych. Wyraził także nadzieję na dalsze bardzo dobre relacje między naszymi krajami, których podstawą jest nie tylko tradycja historyczna, ale przede wszystkim współpraca parlamentarna w ostatnich latach. Marszałek Tomasz Grodzki zaprosił przewodniczącą Viktoriję Čmilytė-Nielsen do złożenia wizyty w Polsce.  

Podczas rozmowy przewodnicząca litewskiego Sejmu stwierdziła, że chce kontynuować przyjacielskie relacje z Polską, tak jak robił to jej poprzednik Viktoras Pranckietis, który darzy Polskę szczególną sympatią. Wyraziła też zaniepokojenie rosnącą liczbą przypadków zakażeń COVID-19 na Litwie, a także nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni uda się tę sytuację opanować, co w niedalekiej przyszłości umożliwi organizowanie bezpośrednich spotkań.

Marszałek Tomasz Grodzki poinformował, że 16 grudnia 2020 r. ukonstytuowała się polska delegacja do Zgromadzenia Sejmu i Senatu, Sejmu Litwy oraz Rady Najwyższej Ukrainy. Zaproponował, aby w najbliższym czasie przewodniczący polskiej, litewskiej i ukraińskiej delegacji przeprowadzili rozmowę on-line na temat prac Zgromadzenia, a po ustaniu pandemii zorganizować w Warszawie posiedzenie plenarne i posiedzenia poszczególnych komisji Zgromadzenia.

Przewodnicząca Viktorija Čmilytė-Nielsen wyraziła pogląd, że trójstronna formuła Zgromadzenia jest bardzo cenna, podobnie jak bilateralne formy współpracy, takie jak Grupa Przyjaźni Polsko-Litewskiej czy Zgromadzenie Parlamentarne Polska – Litwa. Jak poinformowała, w obu tych formatach bierze udział blisko 1/3 parlamentarzystów litewskiego Sejmu, co potwierdza strategiczne miejsce Polski w litewskiej polityce zarówno ze względu na współpracę w ramach NATO, jak i Unii Europejskiej. Przewodnicząca Sejmasu potwierdziła też, że priorytetem jest dla niej porozumienie koalicyjne, a także podnoszona przez stronę polską kwestia pisowni polskich nazwisk w litewskich dokumentach. Jak zapewniła, Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło już prace nad tym zagadnieniem. Marszałek Tomasz Grodzki wyraził nadzieję na rozwiązanie tego problemu.

Podczas rozmowy przewodnicząca Viktorija Čmilytė-Nielsen przypomniała również o wydarzeniach planowanych w 2021 r., który litewski Sejm ogłosił Rokiem Konstytucji 3 maja. W jej ocenie do najważniejszych kwestii dotyczących polsko-litewskiej współpracy parlamentarnej należą zagadnienia związane z polityką bezpieczeństwa i energetyką. Ze względu na sytuację polityczną w tym kraju kluczowy jest także temat Białorusi. Przewodnicząca Sejmasu poinformowała, że 17 grudnia w litewskim parlamencie odbędzie się głosowanie w sprawie przyznania nagrody wolnościowej dla białoruskich opozycjonistów. Wyraziła również zaniepokojenie funkcjonowaniem elektrowni jądrowej w Ostrowcu. Jak wskazała, jej istnienie jest nie tylko szkodliwe dla krajów sąsiadujących z Białorusią, ale może być niebezpieczne dla całego regionu.

Marszałek Tomasz Grodzki potwierdził znaczenie inicjatyw gospodarczych podejmowanych wspólnie ze stroną litewską, takich jak Rail Baltica. Zasygnalizował, że docierają do niego liczne sygnały od polskich przedsiębiorców, którzy chcą się zaangażować w ten projekt. Marszałek Senatu odniósł się także do kwestii elektrowni jądrowej. Zgodził się, że funkcjonowanie tego typu obiektów musi się odbywać przy zachowaniu najwyższych wymogów  bezpieczeństwa i wykorzystaniu najnowszych technologii. Wyraził  nadzieję, że działania Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej pozwolą na skuteczne rozwiązanie tego problemu. Marszałek Tomasz Grodzki stwierdzi, że Polsce zależy na tym, aby Białoruś była państwem demokratycznym. W tym kontekście zwrócił uwagę na znaczenie funkcjonowania Belarusian House w Wilnie i poinformował, że działa on również w Warszawie. Zaproponował, aby razem z Kongresem USA Polska i Litwa podjęły inicjatywę wspierania demokracji.

Przewodnicząca Viktorija Čmilytė-Nielsen zapewniła, że jest pełna optymizmu co do współpracy z USA i ma nadzieję na dalsze umacnianie tych relacji. Ze względu jednak na  trudną obecnie sytuację pandemiczną w jej kraju, litewski Sejm skupia się przede wszystkim na walce z COVID-19. Poinformowała, że Sejmas pracuje obecnie nad budżetem oraz zdalną formą pracy parlamentarzystów. Marszałek Tomasz Grodzki zaoferował gotowość wsparcia litewskiego Sejmu wiedzą i doświadczeniem na temat parlamentarnej pracy zdalnej ze strony polskiego Senatu.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

10 maja 2021 r.

Konferencja Przewodniczących Parlamentów Państw Unii Europejskiej

5 maja 2021 r.

Wizyta delegacji Senatu w Wilnie

4 maja 2021 r.

Wizyta prezydent Estonii