Narzędzia:

14 grudnia 2020 r.

sprawy międzynarodowe 14.12.2020

14 grudnia 2020 r. odbyła się VI Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii. W spotkaniu, które ze względu na sytuację pandemiczną, odbywało się on-line, uczestniczyli polscy i mołdawscy parlamentarzyści, w tym wicemarszałek Marek Pęk. W dyskusji udział wzięli również ambasador Republiki Mołdawii w RP Igor Bodiu, ambasador RP w Republice Mołdawii Bartłomiej Zdaniuk, a także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Podczas sesji poruszono m.in. kwestie zarówno politycznych, jak i gospodarczych relacji dwustronnych, aspiracji Republiki Mołdawii do członkostwa w Unii Europejskiej, a także wsparcia udzielanego przez Polskę, służącego rozwojowi lokalnych inicjatyw w tym państwie. Mówiono o miejscu i roli Republiki Mołdawii w Europie, uwarunkowaniach jej szans rozwojowych i możliwych formach wsparcia ze strony Polski z wykorzystaniem naszych doświadczeń w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej, rozwoju cyfryzacji oraz funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw.

Na temat potencjału i warunków rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej i politycznej glos zabrał wicemarszałek Marek Pęk. „Proeuropejska ścieżką rozwoju jest dla Republiki Mołdawii szansą gwarantującą polityczną i gospodarczą stabilność. Szansy tej nie można zmarnować!” ‒ mówił. Zachęcał stronę mołdawską do dalszej implementacji umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Republiką Mołdawii oraz Unią Europejską, a także do reform, które pozwolą na osiągnięcie stabilności gospodarczej. Zwrócił również uwagę na wciąż niezagospodarowaną przestrzeń współpracy, którą należałoby wypełnić działaniami, mogącymi przynieść  polityczne i gospodarcze korzyści obu krajom, a tym samym umocnić ich przyjacielskie relacje.

Strona mołdawska podziękowała za pomoc udzieloną jej przez Polskę, zwłaszcza w ostatnim czasie pandemii. Delegacje zgodnie przyznały, że stosunki polsko-mołdawskie z pewnością należy oceniać jako dobre i wyraziły gotowość do dalszej współpracy na poziomie parlamentarnym.

Na zakończenie sesji zaprezentowano wspólną deklarację Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Republiki Mołdawii. Strony, odwołując się do wspólnoty wartości i wspólnego dziedzictwa historycznego, potwierdzają swoją gotowość dla dalszego dialogu. Deklaracja potwierdza również zaangażowanie Rzeczypospolitej Polskiej w działania na rzecz reintegracji Republiki Mołdawii w granicach uznanych przez prawo międzynarodowe oraz proeuropejską ścieżkę integracji Mołdawii ze społecznością międzynarodową.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

5 maja 2021 r.

Wizyta delegacji Senatu w Wilnie

4 maja 2021 r.

Wizyta prezydent Estonii

22 kwietnia 2021 r.

Rozmowa marszałka Senatu z przewodniczącym KK ChLPKK Wangiem Yangiem