Narzędzia:

13 października 2020 r.

13.10.2020

13 października 2020 r. marszałek Tomasz Grodzki odbył wideorozmowę z przewodniczącym Bundesratu Republiki Federalnej Niemiec i premierem Brandenburgii Dietmarem Woidke. Politycy omówili stan relacji polsko-niemieckich i wyrazili zgodne oczekiwanie dalszego kształtowania dobrosąsiedzkiej współpracy w duchu porozumienia. Uznali, że umacnianie więzów przyjaźni pomiędzy Niemcami a Polakami, które są szczególnie widoczne w kontaktach osób zamieszkujących tereny przygraniczne, a także wspólne podtrzymywanie pamięci historycznej przez oba narody to postępowanie dające gwarancję, że tragiczne wydarzenia z okresu II wojny światowej nigdy się nie powtórzą.

Marszałek Tomasz Grodzki i przewodniczący Dietmar Woidke dokonali oceny bieżącej sytuacji epidemicznej w Niemczech i Polsce. Rozmawiali o skuteczności działań podejmowanych w różnych krajach Europy w związku z narastającym zagrożeniem. Obaj rozmówcy zgodzili się, że bieżący kryzys epidemiczny unaocznił potrzebę wzmocnienia współpracy europejskiej w obszarze ochrony zdrowia, np. w sferze zaopatrzenia w sprzęt medyczny i opracowywania nowych leków. Uznali, że powinny zostać wyciągnięte wnioski z pierwszych tygodni walki z pandemią, poparte działaniami zmierzającymi do wypracowania skoordynowanych mechanizmów szybkiego reagowania na poziomie unijnym. Marszałek Tomasz Grodzki podkreślił, że oprócz potrzeby koordynacji najpilniejszych kroków związanych z walką z pandemią COVID-19 zacieśnienia wymaga współpraca państw członkowskich w szeroko rozumianym obszarze polityki zdrowotnej. Zauważył, że w Parlamencie Europejskim dopiero niedawno powstała Komisja Specjalna ds. Walki z Rakiem, a w innych dziedzinach funkcjonowania służby zdrowia na poziomie europejskim podejmowano stosunkowo mało wspólnych działań. Wskazał, że coraz wyraźniej widać potrzebę podjęcia rozmów na temat utworzenia kompleksowej, wspólnej polityki zdrowotnej Unii Europejskiej. Zachęcał przewodniczącego Bundesratu do zaangażowania w promocję tej koncepcji w trakcie przewodnictwa Niemiec w Radzie UE.

Przewodniczący Dietmar Woidke potwierdził, że Niemcy przyjmują europejską perspektywę także w dziedzinie ochrony zdrowia, koncentrując obecnie uwagę na działaniach mających na celu pobudzanie gospodarki europejskiej, która w ostatnim czasie znacząco wyhamowała.

Politycy rozmawiali także o wolnościowych aspiracjach Białorusinów, wspominali proces przemian w Polsce zapoczątkowany wydarzeniami sierpnia 1980 r. i zjednoczenie Niemiec, którego okrągła 30. rocznica była obchodzona 3 października 2020 r.

Rozmawiano również o współpracy pomiędzy Bundesratem RFN, Senatem RP i Senatem Republiki Francuskiej w formacie Trójkąta Weimarskiego oraz o polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej, w tym o rozwoju sieci połączeń kolejowych. Przewodniczący Dietmar Woidke przekazał marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu zaproszenie dla przedstawiciela Senatu RP do udziału w Polsko-Niemieckim Szczycie Kolejowym, który odbędzie się w formie telekonferencji w listopadzie 2020 r.
 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

10 maja 2021 r.

Konferencja Przewodniczących Parlamentów Państw Unii Europejskiej

5 maja 2021 r.

Wizyta delegacji Senatu w Wilnie

4 maja 2021 r.

Wizyta prezydent Estonii