Narzędzia:

Lista aktualności

26–28 kwietnia 2019 r.

XXII Forum Polonijne w Toruniu

25 kwietnia 2019 r.

Konferencja „150 lat osadnictwa polskiego w Brazylii”

2 grudnia 2015 r.

Spotkanie marszałka z wnukiem Juliusza Szymańskiego, marszałka przedwojennego Senatu

2 września 2015 r.

Spotkanie senatora Łukasza Abgarowicza z liderami polonijnymi

6–7 czerwca 2015 r.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej na obchodach 25-lecia Związku Polaków w Rumunii

29 kwietnia 2015 r.

Spotkanie marszałka Senatu z przedstawicielami Polonii

5 lutego 2015 r.

Rozstrzygnięcie konkursu dla dziennikarzy polskich i polonijnych

5 lutego 2015 r.

Rozstrzygnięcie konkursu dla dziennikarzy polskich i polonijnych

25 kwietnia 2014 r.

Spotkanie marszałka Senatu z Polakami z Rosji, Ukrainy i Białorusi

22 listopada 2013 r.

Uczestnicy Zjazdu Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych w Senacie

Poprzednia strona