Narzędzia:

Lista aktualności

2 września 2015 r.

Spotkanie senatora Łukasza Abgarowicza z liderami polonijnymi

6–7 czerwca 2015 r.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej na obchodach 25-lecia Związku Polaków w Rumunii

29 kwietnia 2015 r.

Spotkanie marszałka Senatu z przedstawicielami Polonii

5 lutego 2015 r.

Rozstrzygnięcie konkursu dla dziennikarzy polskich i polonijnych

5 lutego 2015 r.

Rozstrzygnięcie konkursu dla dziennikarzy polskich i polonijnych

25 kwietnia 2014 r.

Spotkanie marszałka Senatu z Polakami z Rosji, Ukrainy i Białorusi

22 listopada 2013 r.

Uczestnicy Zjazdu Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych w Senacie

24–25 września 2013 r.

Konferencja „Polskie media na Wschodzie”

4 maja 2013 r.

Obchody Światowego Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

5 kwietnia 2013 r.

Turniej szachowy na rzecz Polonii.

19 listopada 2012 r.

Spotkanie absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych.

11 września 2012 r.

XX Światowe Forum Mediów Polonijnych „Małopolska – Podkarpacie 2012”.

Poprzednia strona