Narzędzia:

Obchody Dnia Polonii w Irlandii z udziałem Marszałka Senatu RP wraz z delegacją

30.04.2022
Spotkanie w szkole polonijnej – fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu
W drugim dniu wizyty w Irlandii, 30 kwietnia br., delegacja Senatu RP pod przewodnictwem Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego spotkała się z mieszkającymi w tym kraju rodakami, by wspólnie obchodzić Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Marszałkowi Senatu towarzyszyli senatorowie Alicja Chybicka, Jolanta Hibner, Jadwiga Rotnicka, Lidia Staroń i Wojciech Ziemniak oraz Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski.
 
Przed południem w szkole polonijnej w Dublinie – Polskiej Akademii Wiedzy – senacka delegacja uczestniczyła w uroczystej akademii, która została zorganizowana dla uczczenia Dnia Polonii i Polaków za Granicą, Dnia Flagi i święta Konstytucji 3 maja. Przygotowano program artystyczny, w ramach którego dzieci recytowały wiersze, zaprezentowały polskie piosenki i tańce oraz taniec irlandzki.
 
W trakcie uroczystości Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki wygłosił przemówienie. Przypomniał, że święto Polonii i Polaków mieszkających za granicą ma już 20 lat, a jedną z misji Senatu RP jest opieka nad rozproszonymi po świecie rodakami. Wyraził uznanie, że placówka w Dublinie działa tak prężnie dzięki staraniom dyrekcji i nauczycieli oraz zaangażowaniu rodziców, przy współpracy polskiej ambasady. Marszałek podkreślił, że choć – na skutek decyzji politycznych – Izba Wyższa polskiego parlamentu nie dysponuje już środkami finansowymi na pomoc Polonii, to stara się wspierać działania polonijne w ramach swoich możliwości. Wyraził także wdzięczność za życzliwość władz edukacyjnych Irlandii wobec szkół polskojęzycznych, która „bardzo spaja nasze narody”. „Doceniamy wspólny wysiłek nauczycieli, uczniów i rodziców, który napawa nas dumą. Cieszymy się, że – pełni szacunku dla ziemi, na której mieszkają – pamiętają również o swoich korzeniach” – zaznaczał prof. Grodzki.
Dyrektor szkoły Małgorzata Rosek mówiła szczególny charakter szkoły polonijnej, do której uczniowie uczęszczają dodatkowo w soboty, poświęcając swój wolny czas. „To jest szkoła narodowa, to pewna wspólnota i ośrodek kultury, zarówno dla dzieci, jak i rodziców” – podkreślała.
 
Kolejnym punktem programu wizyty Marszałka Senatu w Irlandii było złożenie kwiatów pod pomnikiem Constance Markievicz, irlandzkiej działaczki niepodległościowej i społecznej, żony polskiego artysty Kazimierza Dunin-Markiewicza, w parku St. Stephen’s Green.
 
Następnie delegacja Senatu spotkała się z przedstawicielami najstarszych organizacji polonijnych w Irlandii, zrzeszonych w Domu Polskim w Dublinie. Podczas spotkania Marszałek ogłosił zawiązanie się Senackiej Grupy Przyjaźni Polsko-Irlandzkiej, której założycielami są senatorowie wchodzący w skład delegacji, a jej przewodniczącą została senator Jolanta Hibner. Zapowiedział, że oficjalne powołanie grupy będzie miało miejsce podczas jednego z najbliższych posiedzeń Senatu. Prof. Grodzki wyraził przekonanie, że przyczyni się to do wzmocnienia relacji między państwami. Podkreślił, że ma nadzieję na aktywną współpracę, szczególnie, że polska diaspora jest w Irlandii bardzo liczna. Mówił, że Dom Polski w Dublinie od przekroczenia progu wywiera bardzo dobre wrażenie, a jego działalność wzbudza podziw. Marszałek podziękował za możliwość spotkania się w ciepłej i kameralnej atmosferze. „Tu się czujemy trochę jak z wizytą u dawno niewidzianych przyjaciół” – podkreślił. Prezes Ogniska PolskiegoDr Janina Lyons mówiła, że budynek Domu Polskiego został zakupiony w 1986 roku. Od tego czasu organizacja działa bardzo prężnie, a w jej funkcjonowanie zaangażowani są nie tylko Polacy, lecz także Irlandczycy. Krystyna Pycińska-Tylor, prezes Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego, mówiła o odbywających się tu spotkaniach, lekcjach języka polskiego i działaniach, dzięki którym udało się pozyskać środki na remont części budynku. Wspominała, że obecnie działalność Domu Polskiego znacznie ograniczyła pandemia. Z kolei dr Jarosław Płachecki, prezes Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, mówił o zmniejszeniu zaangażowania młodych Polaków w działalność organizacji polonijnych. Wśród przyczyn wymienił powrót części rodaków do Polski, koncentrowanie się młodej emigracji głównie na pracy czy fakt, że w Irlandii Polonia skupia się obecnie w wielu mniejszych organizacjach.Senatorowie byli szczególnie zainteresowani tym, jakie obecnie probemy ma obecnie Polonia. Jako główny wymieniano zakup własnego domu lub mieszkania. Ponieważ w Dublinie ceny nieruchomości należą do najwyższych w Europie, a po kryzysie z 2008 roku bardzo trudno otrzymać kredyt.
 
 
Kulminacyjnym punktem wizyty Marszałka Senatu RP i delegacji senatorów w Irlandii były uroczyste obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą w Ambasadzie RP w Dublinie. Zebrani goście minutą ciszy uczcili pamięć ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainę. „Obchodzimy dwudziestolecie Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Jest to święto połączone z Dniem Flagi, lecz przede wszystkim kontynuacja tradycji przedwojennego Dnia Opieki nad Polakami na Obczyźnie, który ustanowił Senat II RP” – mówił w trakcie spotkania Marszałek Senatu. Jak zaznaczał w swoim przemówieniu: „Senat jest moralnie zobowiązany do sprawowania opieki nad Polonią. Niezwykle cieszy nas, że nasi rodacy, którzy przyczyniają się do dobrobytu tej ziemi i budują wizerunek Polaka jako fachowca, w sercu noszą polskość”. Marszałek Senatu podziękował Polonii za pomoc świadczoną uchodźcom z Ukrainy. „Wizyta w Buczy zmieniła mój pogląd na świat i utwierdziła mnie w przekonaniu, że ta wojna musi się skończyć zwycięstwem wolnego świata. Dlatego tak ważne jest, byśmy pozostali zjednoczeni” – przekonywał. Na koniec prof. Grodzki zaprosił zebranych gości do Warszawy. „Prowadzimy formułę Senatu otwartego” – podkreślał.
 
Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony jest 2 maja. Został ustanowiony z inicjatywy Senatu RP w 2002 r. w uznaniu wkładu Polonii w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i pomocy udzielanej krajowi w najtrudniejszych momentach historii.
 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Orędzie Marszałka Senatu RP na Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Życzę wszystkim Polkom i Polakom poza granicami kraju, by przynależność do wielkiego narodu polskiego była zawsze Waszym powodem do chwały, byście nieśli Ojczyznę w sercu i byli jej najlepszymi ambasadorami - powiedział prof. Tomasz Grodzki

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom Konkursu o Nagrodę Marszałka Senatu

W Senacie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom Konkursu o Nagrodę Marszałka Senatu.

Delegacja Senatu spotkała się z Polonią na Florydzie

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki oraz towarzyszący mu senatorowie 13 lutego br. spotkali się z uczniami i nauczycielami Szkoły Języka Polskiego w Pompano Beach na Florydzie.