Narzędzia:

2–4 października 2021 r.

04.10.2021

2–4 października 2021 r. marszałek Tomasz Grodzki złożył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Towarzyszył mu senator Władysław Komornicki.

2 października w Caseyville w stanie Illinois delegacja Senatu wzięła udział w obchodach 75-lecia organizacji Polish American War Veterans. W swoim wystąpieniu marszałek Senatu podkreślił, że polsko-amerykańskie braterstwo broni datuje się od stuleci  – począwszy od wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, przez 2 wojny światowe, po wspólne operacje w ramach NATO w Iraku i Afganistanie. „Braterstwo broni między polskimi i amerykańskimi żołnierzami jest jedną z tych rzeczy, które powinniśmy czcić, szanować i głosić na świecie” – mówił. „To, że kultywujecie tradycje braterstwa i przyjaźni między naszymi narodami, macie Polskę w sercu, będąc Amerykanami, jest dla mnie niezwykle ważne” – podkreślił marszałek Tomasz Grodzki. Zwrócił też uwagę na doniosłe znaczenie Polish American War Veterans, założonego po II wojnie światowej z potrzeby serca, dzięki któremu polscy i amerykańscy żołnierze znaleźli miejsce do spotkań, wzajemnego wspierania się i pożegnania tych, którzy odchodzą. „Chciałbym, abyście kontynuowali tę wspaniałą działalność, abyście pamiętali, że my mamy Amerykę w sercu, abyście wy również mieli Polskę w sercu, abyśmy umacniali przyjaźń między naszymi wielkimi narodami” – podkreślił. Marszałek Senatu dodał, że pielęgnowanie wartości w obronie demokracji, wolności, wzajemnego szacunku należy chronić, strzec i propagować. „Państwo robicie to we wspaniały sposób” – zaznaczył. 

Organizacja Polish American War Veterans powstała w 1946 r. z inicjatywy żołnierzy powracających do USA po II wojnie światowej, aby uhonorować zaangażowanie w walkę Amerykanów polskiego pochodzenia, a także wspomagać weteranów i ich rodziny, a także inne organizacje działające wśród lokalnych społeczności. Dewizą Polish American War Veterans jest „Still Serving and Proud to be Polish” (wciąż służyć i być dumnym z bycia Polakiem).

Podczas uroczystości marszałek Tomasz Grodzki wręczył przewodniczącemu Komitetu Organizacji Obchodów Jubileuszu Polish American War Veterans Grzegorzowi Kołtuniakowi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany mu przez prezydenta RP za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej. Jak podkreślił marszałek Senatu, Grzegorza Kołtuniaka wygnały z Polski władze komunistyczne za to, że jako młody robotnik walczył o wolność i wyzwolenie kraju z jarzma komunizmu. „Jego zasługi w Szczecinie są powszechnie znane, był tajnym drukarzem, wspierał innych represjonowanych, był internowany i więziony, wielokrotnie zatrzymywany, a mimo to nie zszedł z drogi walki o wolną Polskę ” – mówił marszałek Senatu. Zaznaczył, że po odzyskaniu wolności Grzegorz Kołtuniak położył ogromne zasługi dla umacniania polsko-amerykańskiej przyjaźni i współpracy, zaangażował się m.in. w zbiórkę funduszy na budowę szczecińskiego pomnika Anioł Wolności, upamiętniającego robotników pomordowanych w 1970 r.

W czasach PRL Grzegorz Kołtuniak był działaczem NSZZ „Solidarność” i współorganizatorem strajku okupacyjnego w Stoczni Szczecińskiej w 1980 r. Internowany w stanie wojennym, szykanowany przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa wyemigrował do Stanów Zjednoczonych w 1987 r. Dziękując za odznaczenie, Grzegorz Kołtuniak podkreślił, że zawsze należy pamiętać, że wolność nie jest dana na zawsze. „Musimy pamiętać o tych, którzy zapłacili cenę życia w walce o wolność, zostali zamordowani przez komunistów, to przypomina nam, byśmy zawsze walczyli o wolność i nie stracili tego, co mamy” – powiedział.  

Polish-American War Veterans zdecydowała o przyznaniu marszałkowi Senatu honorowego członkostwa. Komandor PAWV Robert Alvarado poinformował, że burmistrz St. Louis ustanowiła 2 października świętem  Polish American War Veterans Day.

3 października w St. Louis marszałek Tomasz Grodzki spotkał sie z przedstawicielami organizacji polonijnych ze stanów Missouri i Illinois. W swoim wystąpieniu podkreślił, że mimo różnorodności łączy nas jedno: dobro Ojczyzny.  Jak wskazał, wizyta polskiej delegacji w St. Louis wynika z chęci wspierania mniejszych społeczności polonijnych w Stanach Zjednoczonych. „Wyszliśmy z założenia, że wielka Polonia jest w Chicago czy Nowym Jorku, ale polonijne ogniska są dużo bardziej rozproszone i chcemy te mniejsze wspólnoty również wspierać” – podkreślił. Dodał, że jest niezwykle zaszczycony, że „mimo różnorodności Polonii, mimo różnic poglądów jesteśmy razem”. „Mam nadzieję, że przekonamy was, że łączy nas dobro naszej ojczyzny” – powiedział marszałek Tomasz Grodzki, wyrażając jednocześnie wdzięczność za udział w spotkaniu amerykańskich Polaków reprezentujących wszystkie generacje – od najstarszych do najmłodszych.

Marszałek Senatu nawiązał także do swoich osobistych doświadczeń związanych z Polonią w St. Louis, kiedy to jako młody lekarz przyjechał uczyć się tu przeszczepiania płuc. Wspominał, jak nieoczekiwaną, wspaniałą opieką otoczyli go przedstawiciele Polonii. Wymienił tu m.in. Boba Ogrodnika, byłego konsula honorowego RP w St. Louis oraz rodzinę Grażyny i Grzegorza Kołtuniaków.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. konsul honorowy RP w St. Louis Wojciech Golik, przedstawiciele Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Kulturalnego Metropolitarnego St. Louis, wchodzącego w skład Kongresu Polonii Amerykańskiej z jego założycielką Marianną Szydłowski, a także prezes Związku Narodowego Polskiego w St. Louis Edward Konsewicz, wiceprezes Polskich Sokołów Mary Blessing, członek zarządu organizacji St. Louis Polonia, Michał Kwiecień, koncertmistrz organowy dr Andrzej Zahorski oraz Dariusz Świercz, polski szachista, arcymistrz od 2009 r. (najmłodszy Polak z tym tytułem), od 2018 r. reprezentant Stanów Zjednoczonych.

Podczas spotkania rozmawiano o funkcjonowaniu organizacji polonijnych, ich problemach i działalności w czasie pandemii, a także o nauczaniu języka polskiego oraz kultywowaniu tradycji i kultury ojczystej.

W St. Louis marszałek Senatu spotkał się także z nowo wybranym prezesem Związku Lekarzy Polskich w Chicago Piotrem Brukaszem. Jak przypomniał, Senat od lat współpracuje z tą organizacją, wykonującą znakomitą pracę na rzecz kultywowania polskości wśród lekarzy pracujących w Stanach Zjednoczonych.

4 października marszałek Tomasz Grodzki wraz z towarzyszącym mu senatorem Władysławem Komarnickim spotkali się z burmistrz St. Louis Tishaurą Jones i starostą Hrabstwa St. Louis Samem Pagem, a także z profesorem torakochirurgii G. Alexandrem Pattersonem. Podczas rozmowy z władzami miasta marszałek podziękował za ustanowienie 2 października świętem Polish American War Veterans Day. Rozmawiano także o współpracy St. Louis i Szczecina jako miast siostrzanych oraz możliwości jej ożywienia i wzmocnienia pod względem ekonomicznym, naukowym i wymiany studentów. Poruszono również problemy związane z walką z COVID-19. Zgodzono się, że są one wspólne bez względu na państwo czy miasto. Tematem rozmowy były także problemy społeczności polskiej w St. Louis. Jak podkreśliła burmistrz Tishaura Jones, wysoko ceni wkład Polaków mieszkających w tym mieście w funkcjonowanie wspólnoty lokalnej,

Na zakończenie wizyty w Stanach Zjednoczonych marszałek Senatu spotkał się z wybitnym transplantologiem i torakochirurgiem prof. G. Alexandrem Pattersonem i  jego małżonką. Profesor wykształcił wielu polskich specjalistów z tych dziedzin.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Orędzie Marszałka Senatu RP na Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Życzę wszystkim Polkom i Polakom poza granicami kraju, by przynależność do wielkiego narodu polskiego była zawsze Waszym powodem do chwały, byście nieśli Ojczyznę w sercu i byli jej najlepszymi ambasadorami - powiedział prof. Tomasz Grodzki

Obchody Dnia Polonii w Irlandii z udziałem Marszałka Senatu RP wraz z delegacją

W drugim dniu wizyty w Irlandii delegacja Senatu RP pod przewodnictwem Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego spotkała się z mieszkającymi w tym kraju rodakami, by wspólnie obchodzić Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom Konkursu o Nagrodę Marszałka Senatu

W Senacie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom Konkursu o Nagrodę Marszałka Senatu.