Narzędzia:

7 listopada 2021 r.

sprawy międzynarodowe społeczeństwo 07.11.2021

7 listopada 2021 r., podczas wizyty w Kazachstanie, marszałek Tomasz Grodzki wraz z delegacją w Pierwomajce spotkał się z przedstawicielami kazachstańskiej Polonii. Marszałkowi Senatu towarzyszyli senatorowie: przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu Barbara Zdrojewska, wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Magdalena Kochan oraz przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu Stanisław Gawłowski. W spotkaniu wzięli także udział ambasador RP w Kazachstanie Selim Chazbijewicz, senatorowie z Kazachstanu Aigul Kapbarowa i Dauren Adilbiekow oraz władze lokalne obwodu astrachańskiego, w którym leży wieś Pierwomajka. Marszałek uhonorował medalami Senatu potomków Polaków, zesłanych do Kazachstanu w 1936 r.: Jadwigę Gangolewską (rocznik 1939), Paulinę Popławską (rocznik 1940) i Iwana Zagajewskiego (rocznik 1937). Wspólnie z prezes Związku Polaków w Kazachstanie Katarzyną Ostrowską wręczył im także honorowe odznaki za zasługi dla Związku.

„Kieruję swoje myśli w stronę tych, którzy 85 lat temu wysiedli tu, w pustym stepie i musieli tu przeżyć. Udało im się nie tylko przeżyć, ale i podtrzymać swoją polskość, kulturę i język. Skromnym wyrazem naszej pamięci o Was, wyrazem tego, że Polska o Was pamięta, są przekazane dziś medale” – powiedział marszałek Tomasz Grodzki. Wyraził też wzruszenie powitaniem delagacji przez młodzież o polskich korzeniach, która zaprezentowała wiersze i piosenki o Polsce. „Jesteśmy wzruszeni, że młode pokolenie, które nas tu dziś powitało, tak pięknie śpiewa i mówi po polsku” – powiedział marszałek Senatu i zaprosił młodych ludzi do Polski, by – jak powiedział – mogli na własne oczy zobaczyć kraj swoich przodków. „Polska o was nie zapomni, możecie być tego pewni – zapewnił przedstawicieli Polonii.

Marszałek Tomasz Grodzki wyraził też wdzięczność obywatelom Kazachstanu, dzięki których przyjaźni i pomocy dla deportowanych Polaków, naszym rodakom udało się przetrwać w surowym klimacie stepu. „Obecnym władzom jesteśmy wdzięczni za to, że Polacy mają możliwość kultywowanie języka, kultury i tradycji polskiej. To bardzo dobry fundament wzajemnych relacji” – podkreślił marszałek. Wyraził także nadzieję, że wizyta delegacji Senatu, odbywająca się na zaproszenie przewodniczącego Senatu Republiki Kazachstanu, a także praca polskiej ambasady w tym kraju również będą mieć wkład w dobre relacje między naszymi krajami.

Prezes Związku Polaków w Kazachstanie Katarzyna Ostrowska zwróciła uwagę, że w 2021 r. obchodzona jest 85. rocznica wywózek Polaków do Kazachstanu. Przedstawiając sylwetki obecnych na spotkaniu najstarszych Polaków podkreśliła, że to przedstawiciele pokolenia, które zbudowało Pierwomajkę. „Chcemy, żeby ślady polskości były widoczne w Kazachstanie i żeby historia nie została zapomniana. Chcemy o niej pamiętać” – powiedziała.

Kierownik Centrum Kultury Polskiej „Dom Polski” w Pierwomajce Rusłana Śniegruskaja przedstawiła działalność ośrodka, mówiła m.in. o polskim zespole folklorystycznym, który pierwszy w Kazachstanie zaczął wykonywać polskie pieśni, popularyzując kulturę polską w tym kraju. Zespół gościł także trzykrotnie w Polsce, 2lata temu wykonywał kolędy podczas Wigilii w Senacie. „Pamiętamy, jak bardzo trudno było naszym przodkom przeżyć tu, w Kazachstanie. Dlatego uważamy za swój obowiązek podtrzymywanie polskiej kultury i pamięci” – podkreśliła.

Po spotkaniu w „Domu Polskim” marszałek Senatu i towarzyszący mu senatorowie odwiedzili w domach dwoje Polaków – deportowaną do Kazachstanu Rozalię Należytą (rocznik 1929), której wręczył medal, przyznany przez Związek Sybiraków, i urodzonego już w Kazachstanie Iwana Jałowickiego (rocznik 1937), uhonorowanemu odznaką za zasługi dla Związku Polaków w Kazachstanie. 

Polska delegacja złożyła także kwiaty przed Pomnikiem Represjonowanych Polaków.

Po przyjeździe do stolicy Kazachstanu, Nur-Sułtan, Marszałek Senatu RP oraz towarzyszący mu senatorowie spotkali się z Polakami z Nur-Sułtanu oraz rejonów ościennych, m.in. z Karagandy.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Orędzie Marszałka Senatu RP na Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Życzę wszystkim Polkom i Polakom poza granicami kraju, by przynależność do wielkiego narodu polskiego była zawsze Waszym powodem do chwały, byście nieśli Ojczyznę w sercu i byli jej najlepszymi ambasadorami - powiedział prof. Tomasz Grodzki

Obchody Dnia Polonii w Irlandii z udziałem Marszałka Senatu RP wraz z delegacją

W drugim dniu wizyty w Irlandii delegacja Senatu RP pod przewodnictwem Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego spotkała się z mieszkającymi w tym kraju rodakami, by wspólnie obchodzić Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom Konkursu o Nagrodę Marszałka Senatu

W Senacie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom Konkursu o Nagrodę Marszałka Senatu.