Narzędzia:

2 września 2021 r.

02.09.2021

Wicemarszałek Marek Pęk 2 września 2021 r. w Domu Polonii w Warszawie wziął udział w konferencji „Stefan Kardynał Wyszyński – ojciec duchowy Polaków i Polonii”, a także w otwarciu wystawy poświęconej Prymasowi Tysiąclecia, prezentowanej przed siedzibą Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Oba wydarzenia zorganizowało Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w partnerstwie z Radą Polonii Świata i Europejską Unią Wspólnot Polonijnych pod patronatem metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza.

Podczas konferencji wicemarszałek Senatu podkreślił, że beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego była wyczekiwana od długiego czasu. Jego zdaniem to wydarzenie niezwykle ważne nie tylko dla Kościoła, lecz także dla całej Polski. „Myślę, że dla mnie jako senatora i polityka najważniejszym rysem działalności prymasa Wyszyńskiego jest jego wielkie umiłowanie ojczyzny, wypływające bezpośrednio z miłości do Boga. Prymas wielokrotnie to podkreślał, że po miłości do Boga drugą podstawową powinnością chrześcijanina jest miłość do ojczyzny. I tej wielkiej miłości uczył, tej wielkiej miłości dawał przez swoje całe życie kapłańskie wielkie, ofiarne świadectwo” – powiedział wicemarszałek Marek Pęk. W jego ocenie duchowe ojcostwo Prymasa Tysiąclecia potrzebne jest Polakom dzisiaj, w czasach rozchwiania idei i wartości.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Orędzie Marszałka Senatu RP na Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Życzę wszystkim Polkom i Polakom poza granicami kraju, by przynależność do wielkiego narodu polskiego była zawsze Waszym powodem do chwały, byście nieśli Ojczyznę w sercu i byli jej najlepszymi ambasadorami - powiedział prof. Tomasz Grodzki

Obchody Dnia Polonii w Irlandii z udziałem Marszałka Senatu RP wraz z delegacją

W drugim dniu wizyty w Irlandii delegacja Senatu RP pod przewodnictwem Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego spotkała się z mieszkającymi w tym kraju rodakami, by wspólnie obchodzić Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom Konkursu o Nagrodę Marszałka Senatu

W Senacie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom Konkursu o Nagrodę Marszałka Senatu.