Narzędzia:

2 maja 2020 r.

społeczeństwo 02.05.2020

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicąmarszałek Tomasz Grodzki zwrócił się 2 maja 2020 r. do Polonii i Polaków za granicą:  

„Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy, dziś obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za Granicą – święto naszych rodaków zamieszkałych na niemal wszystkich kontynentach. Miło mi z tej okazji gościć u Państwa w domach.

Majowe święta: rocznice uchwalenia Konstytucji 3 maja i wejścia Polski do Unii Europejskiej, Dzień Flagi czy Dzień Polonii i Polaków za Granicą upamiętniają najcenniejsze dla nas wartości: umiłowanie ojczyzny, symboli narodowych, wolności, solidarności, poszanowania praw i godności człowieka.

Obchodami Dnia Polonii ustanowionego z inicjatywy Senatu Rzeczypospolitej – tradycyjnego opiekuna Polonii i Polaków rozsianych po całym świecie – podkreślamy wkład światowego ruchu polonijnego w odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. i zasługi Polonii w walce o zachowanie polskiej tożsamości narodowej. Nawiązujemy też do przedwojennej tradycji obchodzenia Dnia Opieki nad Rodakami na Obczyźnie. 

W przeszłości i obecnie Polonia zdecydowanie i odważnie zabiera głos w kwestiach kluczowych dla narodu polskiego, działa na rzecz współpracy międzynarodowej, umocnienia pozycji Polski w świecie czy obrony dobrego imienia naszego  kraju. Polonia i Polacy za granicą angażują się w życie społeczności lokalnych, są orędownikami wiedzy o współczesnej Polsce, ale także o jej historii, tradycji i kulturze.  Jest to nasz ogromny potencjał i atut.

Niestety, z przykrością stwierdzam, że począwszy od tego roku senacka opieka nad Polonią i Polakami za granicą traci wymiar finansowy. Rząd podjął decyzję o pozbawieniu Senatu wieloletniego przywileju wspierania finansowego działań Polonii. Wszystkich Państwa pragnę jednak zapewnić, że pomimo tego będziemy z pasją i oddaniem kontynuować pracę na rzecz łączności Polonii i Polaków z zagranicy z Macierzą.

Będziemy jak dotychczas głosem rodaków z zagranicy. Będziemy popularyzować Państwa aktywności i Państwa wkład w rozwój naszego kraju. Będziemy nagłaśniać dokonania Polonii na rzecz budowania pozycji Polski na arenie międzynarodowej oraz obrony jej dobrego imienia. Będziemy zabiegać o przestrzeganie praw polskich mniejszości. Będziemy aktywnie uczestniczyć w procesie ustawodawczym dotyczącym spraw Polonii i Polaków za granicą. Pragnę Państwa zapewnić, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest niezmiennie po waszej stronie.

Dziś jak nigdy dotąd jesteśmy zjednoczeni w obliczu pandemii koronawirusa, która dotknęła ludzkość pod każdą szerokością geograficzną, pokazując, jak niewiele wystarczy, by zachwiać naszym życiem, zdrowiem i światem. Wyrażam najwyższe uznanie dla polonijnych lekarzy, pielęgniarek, ratowników i całego personelu medycznego walczącego z epidemią. Dzięki Państwa poświęceniu i  ofiarnej pracy niejedno życie zostało ocalone. Jesteście Państwo uosobieniem pięknej łacińskiej maksymy Alteri vivas oportet si tibi vis vivere – na ile żyjemy dla innych, na tyle żyjemy dla siebie. Dumą napełniają mnie inicjatywy środowisk polonijnych w walce z pandemią: szycie masek czy druk przyłbic, organizowanie zbiórek pieniędzy, żywności czy środków higieny dla najbardziej potrzebujących.

Niezmiernie żałuję, że zmiany w przepisach wyborczych wprowadzanych przez rząd w ostatnich tygodniach w praktyce bardzo utrudniają lub wręcz uniemożliwiają wasz udział w wyborach prezydenckich przewidzianych w maju 2020 r. To rzecz niespotykana w najnowszej historii naszego kraju. Zapewniam Państwa, że Senat uczyni wszystko, by wybory, które mają być świętem demokracji, odbyły się w sposób zgodny z konstytucją,  poszanowaniem zasad powszechności, równości, tajności, a przede wszystkim bezpieczeństwa zdrowotnego Polek i Polaków. Chaos organizacyjny i prawny w połączeniu ze straszliwą pandemią nie mogą uniemożliwić Państwu skorzystania z przysługującego Wam prawa wyborczego. Należy przełożyć te wybory na spokojniejszy czas, gdy pokonamy zarazę.

Szanowni Państwo,

w dniu Waszego Święta życzę Wam zdrowia i wszelkiej pomyślności. W tych trudnych dniach bądźmy zjednoczeni w rodzinach i wspólnotach rodaków. Czerpmy z tej wyjątkowej więzi siłę i głęboką nadzieję na lepsze jutro. Wierzę, że jeszcze nie raz będę mógł spotkać się z Państwem i osobiście podziękować za wszystko, co robią Państwo dla Ojczyzny, a przede wszystkim za to, że macie Polskę cały czas w swoich sercach. Za to, że jesteście jej najważniejszymi ambasadorami”.

 

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

7 listopada 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z Polonią w Kazachstanie

23–24 października 2021 r.

Wizyta wicemarszałka Marka Pęka w Szwajcarii

2–4 października 2021 r.

Wizyta marszałka Senatu w Stanach Zjednoczonych