Narzędzia:

13 lutego 2020 r.

edukacja i kultura 13.02.2020

13 lutego 2020 r. w Senacie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu „Tylko tworząc kulturę można ją zachować” o nagrodę marszałka Senatu konkursie dla dziennikarzy polskich i polonijnych. Przewodniczący jury wicemarszałek Michał Kamiński  podziękował dziennikarzom polonijnym za to, że z determinacją i talentem podtrzymują polską kulturę, język, tożsamość narodową i więź  Polaków zza granicy z ojczyzną.

Podsumowując konkurs, wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Anna Godzwon podkreśliła, że to już 16. edycja konkursu o nagrodę marszałka Senatu.  Jak poinformowała, na konkurs nadesłano 31 prac, m.in. z  Litwy, Ukrainy, Niemiec, Austrii, Czech, Stanów Zjednoczonych i Polski. Były wśród nich artykuły prasowe, reportaże radiowe i telewizyjne, teksty z portali internetowych. Z nadesłanych prac wynika, że nasi rodacy żyjący za granicą są przywiązani do polskiej kultury, języka i obyczajów. Starają się ocalić od zapomnienia polskie dziedzictwo na Kresach Wschodnich, a na Zachodzie upowszechniają polskie tradycje, kulturę, dbają o nasze pamiątki narodowe. Polscy artyści i twórcy czerpią zaś z bogatego dorobku kulturalnego poprzednich pokoleń.

Jury zdecydowało o przyznaniu 2 równorzędnych,  pierwszych nagród. Nagrodę otrzymał Cezary Galkza reportaż „80 lat miłości do Wilna”, wyemitowany w Radiu Zachód.  Jest to barwna, wielowymiarowa opowieść o postaci związanej z Wilnem, miłości do tego miasta, kultywowaniu wileńskiego, miejskiego folkloru, działalności artystycznej promującej ten folklor, o gromadzeniu i ocaleniu przed zapomnieniem tekstów wileńskich piosenek. Dzięki multiplikacji przestrzeni i narracji odbiorca staje się uczestnikiem wydarzeń przedstawionych w reportażu. Pierwszą nagrodą uhonorowano też Alicję Grzechowiak za reportaż filmowy „Pani Krystyna”, wyemitowany w TVP Wilno. Jest to filmowa opowieść o Krystynie Adamowicz, dziennikarce, społeczniczce, która całe życie poświęciła wspieraniu kultury i języka polskiego na Litwie. Praca otrzymała najwyższą nagrodę z uwagi na wybór bohatera, realizację budującą nostalgiczny nastrój oraz spójny i interesujący przekaz.

Trzecią nagrodę przyznano Rafałowi Skórskiemu za tekst „Francuska klasyka z polskim rodowodem”, opublikowany w kwartalniku „Gourmet”. Jest to interesujące spojrzenie na temat konkursu. Tekst opowiada o wkładzie Polaków we francuską kuchnię poprzez pryzmat sukcesu polskiego restauratora we Francji. Według jury sukces polskiego szefa kuchni oparty na polskiej kulturze kulinarnej jest znakomitą promocją Polski we Francji.     

Jury zdecydowało też o przyznaniu 4 równorzędnych wyróżnień. Grażynę Prederwyróżnionoza reportaż radiowy „Życie w cieniu pałacu”, wyemitowany na antenie Polskiego Radia Koszalin.  Reportaż opowiada o odrestaurowanym pałacu, który w podwileńskiej miejscowości staje się centrum życia kulturalnego, ma wpływ na przywracanie polskiej pamięci historycznej i popularyzację polskiej kultury. Agacie Rokickej wyróżnienie przyznano za reportaż radiowy „Dziecięca lwowska fala”, wyemitowany na antenie Radia Szczecin.  Poznajemy świat radia widziany oczami dzieci, które w języku polskim tworzą audycje we lwowskim radiu. Radio upowszechnia polskie tradycje, kulturę i integruje polską młodzież ze Lwowa. Artema Czernyszewa wyróżniono za reportaż radiowy „Zakończenie roku szkolnego w Abakanie”, wyemitowany na antenie radia Rodacy Na Syberii. Z wypowiedzi bohaterów reportażu wyłania się obraz żyjących w Republice Chakasji w Rosji osób polskiego pochodzenia, które mimo, że nie jest to łatwe, starają się pielęgnować polskość, kultywować polskie obyczaje i kulturę. Wyróżnienie przyznano też Piotrowi Płonceza reportaż „Poezjada”, wyemitowany w PepeTV. Audycja dokumentuje cenną inicjatywę polonijną w Niemczech – cykliczne spotkania polonijnych artystów – poetów, muzyków, którzy mają możliwość zaprezentowania swojej twórczości. Te spotkania artystyczne pozwalają nie tylko na integrację środowiska polonijnego i budowanie wspólnoty polonijnej, ale poprzez tworzenie kultury opartej na polskiej spuściźnie kulturowej, na jej zachowanie.

 


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

7 listopada 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z Polonią w Kazachstanie

23–24 października 2021 r.

Wizyta wicemarszałka Marka Pęka w Szwajcarii

2–4 października 2021 r.

Wizyta marszałka Senatu w Stanach Zjednoczonych