Narzędzia:

10 grudnia 2019 r.

11.12.2019

Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Kazimierz Michał Ujazdowski 10 grudnia 2019 r. spotkał się z uczestnikami polonijnych projektów realizowanych w Polsce dla nauczycieli języka polskiego i choreografów polonijnych zespołów folklorystycznych z Argentyny, Brazylii, Wenezueli i Peru. Zapewnił ich, że Senat, który jest zobowiązany do podtrzymywania łączności z Polonią i Polakami za granicą, będzie to mocne zobowiązanie kontynuować. Jak powiedział, sam zaś „oczekuje stałego partnerstwa i współpracy w promocji kultury polskiej, która jest narzędziem budowania pozycji Rzeczypospolitej na świecie”.

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy polonijnych projektów: „Szańce kultury – promocja kultury polskiej w Ameryce Południowej”, „Wspomaganie efektywności nauki języka polskiego drogą do wzmocnienia poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii w Ameryce Południowej”, organizowanych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, a dofinansowanych ze środków senackich przeznaczonych na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą.

Przewodniczący komisji spraw emigracji podziękował uczestnikom spotkania za wysiłek wkładany w dzieło promocji polskiej kultury i języka polskiego. „Jesteście najlepszą wizytówką i ambasadorami kultury polskiej na świecie” – zapewnił. Dodał, że dzięki ich relacjom z narodami, które zechciały przyjąć Polaków w trudnych momentach historii, dzięki ich kreatywności, pracowitości budowana jest pozycja Polski na arenie międzynarodowej. „Jesteście partnerami i współtwórcami polityki zagranicznej w promowaniu Polski” – powiedział senator Kazimierz Michał Ujazdowski. Podkreślił, że liczy na współpracę, na pomysły i dialog dotyczący dopasowania tej polityki do współczesności.

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski opowiedział o kontaktach stowarzyszenia z Polonią południowoamerykańską, o tym, że udało się zwołać Kongres Młodzieży Polonijnej w Kurytybie i nawiązać szerszą współpracę. Wyraził przekonanie, że od tego czasu Ameryka Południowa „leży bliżej Polski”.

Senator Barbara Borys-Damięcka zachęcała uczestników spotkania do przedstawienia problemów, z jakimi się borykają, opowiedzenia nie tylko o tym, jakie mają potrzeby, ale też pomysły na podtrzymywanie więzi z macierzą.

Uczestnicy dziękowali za warsztaty, spotkania, w których mogli wziąć udział. Wskazywali, że projekty przybliżyły im współczesną Polskę i Polaków. Mówili, że brakuje im materiałów w języku polskim, szkoleń, wymiany informacji, spotkań, podręczników, bazy informacji o strojach, tańcach, dostępu do nagrań muzyki ludowej, pomieszczeń na próby, na lekcje języka polskiego. Nauczyciele mówili, że udział w szkoleniu w Polsce otworzył im perspektywę na przyszłość i myślą o powołaniu Stowarzyszenia Nauczycieli Polonijnych w Ameryce Południowej. Prosili o to, by kolejne programy adresowane dla Polonii w Ameryce Południowej konsultować z nimi.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

7 listopada 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z Polonią w Kazachstanie

23–24 października 2021 r.

Wizyta wicemarszałka Marka Pęka w Szwajcarii

2–4 października 2021 r.

Wizyta marszałka Senatu w Stanach Zjednoczonych