Narzędzia:

26–28 kwietnia 2019 r.

28.04.2019

Pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy w Toruniu 26–28 kwietnia 2019 r. odbyło się XXII Forum Polonijne, poświęcone patriotyzmowi w tradycji i kulturze narodowej. Organizatorem forum był marszałek Stanisław Karczewski wspólnie z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej oraz Polskim Stowarzyszeniem Morskim – Gospodarczym im. E. Kwiatkowskiego.

„Patriotyzm to słowo kluczowe dla Polonusów i Polaków żyjących za granicą. Potwierdzenie tego słyszę zawsze podczas licznych spotkań z Polonią” – powiedział marszałek Senatu, otwierając XXII Forum Polonijne. Podziękował przedstawicielom Polonii za zaangażowanie w pracę na rzecz rodaków mieszkających w ich krajach. Podkreślił, że ich obecność w Toruniu świadczy o trosce o ojczyznę. „To, że tu jesteście, to dowód na to, że chcecie pracować na rzecz budowania polskiej jedności” – dodał.

Marszałek Stanisław Karczewski przypomniał, że Senat sprawuje pieczę nad Polonią i Polakami za granicą. „Polonia to 16–20 mln Polaków rozsianych po całym świecie. To potrzeba wielkiej troski i oczekiwanie wsparcia. W tym roku pomoc została skierowana do 55 krajów” – powiedział. Podkreślił, że ta pomoc nie miała tylko wymiaru finansowego. Jak mówił, ważna jest też możliwość spotkania, pokazania, że ojczyzna o was pamięta. Na marszałku Senatu szczególne wrażenie wywierają wyznania młodych ludzi odwiedzających ojczyznę swoich rodziców i dziadków, którzy mówią, że zakochali się w Polsce i bardzo chcieliby tu jeszcze przyjechać.

Marszałek Stanisław Karczewski zwrócił uwagę na potrzebę wspierania Polaków na Wschodzie, którzy chcą przyjechać do ojczyzny i pozostać tu na stałe. Jak zaznaczył, np. w Kazachstanie są kolejki chętnych i należy podjąć działania, aby zapewnić im możliwość szybkiego przyjazdu do kraju. „Chcemy, aby w każdym województwie powstał minimum 1 duży ośrodek dla repatriantów. Wszyscy marszałkowie, z którymi rozmawiałem, podeszli entuzjastycznie do tego projektu” – powiedział. „Będę indywidualnie rozmawiać ze wszystkimi marszałkami województw, aby doprowadzić do zorganizowania takich ośrodków – zadeklarował.

Rozpoczynając 2. dzień obrad, marszałek Stanisław Karczewski przypomniał, że Polonia i Polacy za granicą są na świecie 6. grupą pod względem liczebności w stosunku do liczby ludności krajów ich zamieszkania. „Polonia to wielki potencjał – skarb Polski” – podkreślił. Zaznaczył, że spotkania z rodakami z zagranicy, takie jak obecne forum, sprzyjają rozwojowi kontaktów i współpracy. „Rozmawiamy tu o fundamencie, o tym, co nas spaja. To właśnie umiłowanie ojczyzny, budowanie wspólnoty narodowej” – powiedział. „Będziemy rozmawiać, czym jest patriotyzm. Jak był rozumiany w przeszłości, jak jest realizowany dzisiaj, i jak będziemy uczyć dzieci patriotyzmu. Czy nasze dzieci i wnukowie usłyszą tylko wzmiankę o Katyniu, czy będą miały pełne wyjaśnienie tego, co się wydarzyło w Katyniu i Smoleńsku lub podczas II wojny światowej” – dodał marszałek Senatu.

Marszałek mówił także o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego i o potrzebie mobilizowania obywateli do wzięcia w nich udziału. „Większość Polaków dobrze ocenia członkostwo w Unii Europejskiej, ale tylko 23% poszło na wybory 5 lat temu. Zachęcamy do głosowania, to niewielki wysiłek, a każdy głos jest ważny, każdy głos ma znaczenie. To też jest nasz patriotyzm. Zachęcam Polonię do aktywnego udziału w wyborach” – powiedział marszałek Stanisław Karczewski.

W trakcie dyskusji ojciec Józef Aszkiełowicz z Wilna zastanawiał się, co spaja narody, które potrafią przetrwać wieki. Jego zdaniem trwanie narodowej jedności opiera się na 2 fundamentach – wierze i patriotyzmie. Jak wskazał, dla Polaków ważne są polska tradycja, kultura i język w połączeniu z wiarą katolicką. „Na 1. miejscu jest wiara katolicka, na 2. polskość. My dbamy o tę polskość” – powiedział. „Mamy przykazanie: czcij ojca swego i matkę swoją, to także oznacza matkę ojczyznę. Ojczyzna to skrawek ziemi, z którego najłatwiej trafić do nieba. Dlatego trzeba kochać ojczyznę, zaraz po Bogu” – dodał ojciec Józef Aszkiełowicz.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

28 grudnia 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu o nagrodę marszałka Senatu dla dziennikarzy polskich i polonijnych

2 maja 2020 r.

Wystąpienie marszałka Senatu z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą

13 lutego 2020 r.

Nagrody marszałka Senatu dla dziennikarzy polskich i polonijnych