Narzędzia:

8 i 9 listopada 2011 r.

03.11.2011

W 1. posiedzeniu Senatu wzięli udział także marszałkowie ubiegłych kadencji: Longin Pastusiak, Alicja Grześkowiak i Adam Struzik, nuncjusz apostolski, dziekan korpusu dyplomatycznego abp Celestino Migliore, prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński, rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak, prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski, rzecznik praw dziecka Marek Michalak, prezes Najwyższej Izby Kontroli Jacek Jezierski, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta.
Inauguracyjne posiedzenie Senatu VIII kadencji otworzył prezydent Bronisław Komorowski. W swoim przemówieniu prezydent podkreślił, że zadaniem Senatu było, jest i będzie czuwanie nad jakością powstającego prawa, a debata w tej Izbie powinna być w najwyższym stopniu merytoryczna i w jak najmniejszym stopniu naznaczona myśleniem w kategoriach partyjnych. Zdaniem prezydenta, potrzebne jest takie procedowanie nad ustawami, aby efekt końcowy nie budził wątpliwości natury konstytucyjnej. Jak dodał, refleksja nad powstawaniem prawa czyni Senat naturalnym sojusznikiem urzędu prezydenckiego. Oprócz rygorystycznego przestrzegania już obowiązujących reguł warto jest także położyć większy nacisk na publiczną debatę towarzyszącą pracom nad stanowionym prawem. Szczególnie, jeśli dotyczy to kwestii kontrowersyjnych i trudnych.
Prezydent B. Komorowski życzył senatorom, by nowa kadencja parlamentu przyniosła umocnienie pozycji Polski jako szanowanego członka międzynarodowej społeczności. Przypominając sukcesy ostatnich lat, prezydent stwierdził, że nie mogą one przysłonić wyzwań, przed którymi stoimy: poprawy jakości funkcjonowania państwa, udzielenia odpowiedzi na demograficzny problem starzenia się społeczeństwa, wzmocnienia idei jednoczenia się Europy i obrony trwającego od 20 lat wzrostu gospodarczego przed skutkami kryzysu finansowego.
Prezydent B. Komorowski przekazał prowadzenie obrad powołanemu przez siebie marszałkowi seniorowi Kazimierzowi Kutzowi. Marszałek senior złożył ślubowanie i powołał spośród najmłodszych senatorów trzech sekretarzy 1. posiedzenia. Odebrał także ślubowanie od nowych senatorów.
W swoim przemówieniu inauguracyjnym marszałek senior K. Kutz podzielił się m.in. refleksjami o obecnej sytuacji politycznej. Jak mówił, jesteśmy świadkami przebudowy sceny politycznej. I dlatego należy się zastanowić, co robić i jak działać, by wykorzystać tę nową sytuację na rzecz autorytetu Senatu. W jego opinii, jeśli senatorowie o to nie zadbają, VIII kadencja może okazać się ostatnią.
Przypomniał, że po raz pierwszy senatorów wybrano w okręgach jednomandatowych. Efektem nowej ordynacji miało być odpartyjnienie Senatu i zdecydowanie silniejsza presja "naporu obywatelskiego". Tymczasem Izbę zdominowała jedna partia polityczna. "Senat stał się zabawką mechaniczną nakręcaną przez PO, i jest schyłkową, by nie powiedzieć patologiczną formą <<gumki myszki>> w przepływie ustaw rządzącej koalicji" - mówił marszałek senior. Pytał, co w takiej sytuacji może przedsięwziąć Senat i czy ma szansę na jakąkolwiek niezależność i kreatywność?
W opinii senatora K. Kutza, siłą Senatu VIII kadencji może być fakt, że po raz pierwszy zasiadają w nim osoby wybrane z woli konkretnych ludzi i z dokładnie określonego miejsca. Na tak wybranych senatorach spoczywa tym samym inna odpowiedzialność, której trzeba się uczyć od zera. Zacznie bowiem funkcjonować reguła indywidualnego zaufania, na którym można zacząć budować inne obyczaje i nową kulturę polityczną. Senatorowie już od pierwszego posiedzenia powinni uczyć się głosowania zgodnie ze swoimi przekonaniami, a nie na rzecz partii, a także głębszego utożsamiania się z potrzebami swoich wyborców.
Według marszałka seniora, Senat mógłby wyjść odważnie poza partyjne opłotki. Można by wtedy uruchomić nowy, dynamiczny nurt działania Senatu, oddzielny od rutynowych obrad. Izba stałaby się miejscem żywej troski o państwo i stałej dysputy o przyszłości naszego kraju. Impulsem mogłyby być ważne ustawy czy tematy proponowane przez senatorów, dotyczące np. spraw regionalnych, czy wreszcie samo życie.
Reasumując, senator K. Kutz stwierdził, że Senat VIII kadencji "powinien stać się dobrze zorganizowanym Zakładem Hodowli Państwowców".
W pierwszym dniu obrad przeprowadzono także wybór marszałka Senatu. Na tę funkcję zgłoszono kandydatury senatorów Bogdana Borusewicza (PO) i Stanisława Karczewskiego (PiS). W głosowaniu tajnym B. Borusewicza poparło 63 senatorów, a S. Karczewskiego - 31.
Drugiego dnia obrad senatorowie w głosowaniach tajnych wybrali:

  •   na wicemarszałków: Marię Pańczyk-Pozdziej (PO), Stanisława Karczewskiego (PiS) i Jana Wyrowińskiego (PO); uzyskali oni odpowiednio 89, 81 i 90 głosów;
  •   na sekretarzy Senatu: Annę Aksamit, Beatę Gosiewską, Helenę Hatkę, Przemysława Błaszczyka, Stanisława Gorczycę, Piotra Gruszczyńskiego, Tadeusza Kopcia i Marka Martynowskiego.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

25. posiedzenie Senatu

Podczas 25. posiedzenia Izba rozpatrzyła 1 ustawę, do której wprowadziła poprawki.

24. posiedzenie Senatu

Na 24. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 19 ustaw, 2 odrzuciła, a do 9 wprowadziła poprawki.

23. posiedzenie Senatu

Na 23. posiedzeniu Senat rozpatrzył 6 ustaw, do 3 wprowadził poprawki.